Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Zgodność i metrologia

Kalibracja, walidacja i kwalifikacja (IQ/OQ/PQ)

Zgodność i metrologia

W środowisku laboratoryjnym często wymagane jest przestrzeganie określonych przepisów prawnych i głównych planów walidacji (VMP). Firma VWR zapewnia szeroki zakres usług z zakresu zapewniania zgodności, walidacji i kalibracji jako usługi niezależne lub jako część usługi przeglądów profilaktycznych.

Usługa zgodności i metrologii jest programem przeznaczonych dla sprzętu innych marek; zapewniamy IQ/OQ/PQ, walidację i kalibracje wszelkiego rodzaju sprzętu i przyrządów laboratoryjnych. Przeszkoleni inżynierowie są przygotowani i poinstruowani, aby pracować tak, by sprzęt przynosił najlepsze wyniki przy minimalnej niepewności pomiaru. Wszystkie pomiary są dokumentowane w certyfikatach lub raportach, które spełniają wszystkie wymogi przepisów ISO9000/9001, FDA i GMP/GLP

Nasza grupa inżynierów może pomóc przy:

  • Przygotowywaniu protokołów IQ/OQ
  • Przeprowadzaniu walidacji IQ/OQ/PQ
  • Walidacji sprzętu i aplikacji laboratoryjnych
  • Kalibracji sprzętu i przyrządów laboratoryjnych