Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Rozwiązania na potrzeby bezpiecznego wytwarzania leków cytotoksycznych

Wytwarzanie leków cytotoksycznych:

Szczególna odpowiedzialność za produkt, pracownika i pacjenta!

Nasza oferta produktów, usług i rozwiązań na potrzeby wytwarzania leków cytotoksycznych

Leki cytotoksyczne wymagają specjalistycznych procedur wytwarzania, ponieważ są sporządzane dla każdego z pacjentów indywidualnie według przekazanej receptury, zwykle w postaci pozajelitowej i zgodnie z zasadami aseptyki. Bezpieczeństwo produktu i personelu są tu niezwykle istotne, a wymagania produkcyjne szczególnie wysokie.

W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w kwestii zapewniania jakości w procesie produkcji. Efektem tych zmian było opracowanie krajowych i międzynarodowych kodeksów i wytycznych, a także zaostrzenie wymogów prawnych w wielu krajach europejskich.

Celem jest minimalizacja ryzyka przy jednoczesnym podniesieniu jakości procesu wytwarzania i samego produktu końcowego oraz ochrona personelu sporządzającego leki służące poważnie chorym pacjentom.

Firma VWR to doskonały partner we współpracy mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości procesu wytwórczego. Zdajemy sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności spoczywającej na producentach leków tego typu i z tego, że każdy dzień niesie ze sobą liczne wyzwania dotyczące zgodności z przepisami, szkolenia personelu, zatwierdzania produkcji, bezpieczeństwa i jakości produktu oraz ochrony pracowników i pacjentów.

Doradcy z firmy VWR posiadają wieloletnie doświadczenie dotyczące procesów produkcji sterylnej. Wiedzą, że z wytwarzaniem każdego leku cytotoksycznego wiążą się różne wymagania, i mogą fachowo doradzić w doborze odpowiedniego wyposażenia. W naszej ofercie dostępne są nie tylko wysokiej jakości produkty, ale także przydatne usługi doradztwa produktowego, co zapewnia lepszą jakość i wydajność rozwiązań oraz kompleksowe zaopatrzenie u jednego dostawcy.

Oferujemy także usługi z zakresu optymalizacji i zapewniania bezpieczeństwa procedur roboczych: począwszy od szkoleń dla personelu, po zapewnianie jakości i standaryzację.