Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Metoda Kjeldahla

Metoda Kjeldahla

Oznaczenie azotu metodą Kjeldahla wykonuje się w wielu produktach żywnościowych. Metoda Kjeldahla składa się z trzech głównych etapów: mineralizacji, destylacji i miareczkowania.

1. Mineralizacja: przeprowadza się poprzez gotowanie homogenizowanej próbki w stężonym kwasie solnym. W ten sposób otrzymuje się roztwór siarczanu amonu.

2. Destylacja: do produktu trawienia dodaje się zasadę w nadmiarze, aby przekształcić sól amonową do amoniaku.

3. Miareczkowanie: ilość azotu w próbce można obliczyć, oznaczając ilościowo amoniak w otrzymanym roztworze. Amoniak wychwytuje się albo za pomocą dokładnie odmierzonego nadmiaru standaryzowanego roztworu kwasu (miareczkowanie odwrotne) lub roztworu kwasu bornego (miareczkowanie bezpośrednie)