Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Mikrobiologia molekularna

Mikrobiologia molekularna

Mikrobiologia molekularna to dział mikrobiologii, która obejmuje genomikę, proteomikę i hodowle komórkowe. Firma VWR oferuje kompletne rozwiązania do pracy w tych działach.

OTWÓRZ MIKROSTRONĘ NAUK PRZYRODNICZYCH