Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Polityka poszanowania prywatności

 

1. Analiza ochrony danych

Informacje ogólne

Poniżej przedstawiono prostą analizę tego, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę. Dane osobowe to dowolne dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz poniżej w naszej polityce poszanowania prywatności.

Gromadzenie danych na naszej stronie

Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie?

Dane gromadzone na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w informacji prawnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Niektóre gromadzimy, gdy nam je przekazujesz. Chodzi tu na przykład o dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz tę stronę. Dane te to głównie dane techniczne, takie jak dane na temat przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, których używasz, aby wejść na tę stronę. Dane te są gromadzone automatycznie, jak tylko wejdziesz na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie naszej strony. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej strony.

Jakie posiadasz prawa dotyczące swoich danych?

Zawsze masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat Twoich danych, które są przez nas przechowywane, ich źródła, ich odbiorców oraz celu ich zgromadzenia. Ponadto, masz prawo żądania poprawy, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, pisząc na adres podany w informacjach prawnych, jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat kwestii prywatności i ochrony danych. Naturalnie, możesz również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analizy i narzędzia osób trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, mogą zostać przeprowadzone analizy statystyczne Twojego zachowania związanego z przeglądaniem. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i analiz. Analiza Twojego zachowania związanego z przeglądaniem jest zazwyczaj anonimowa, tj. nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie tych informacji. Możesz zgłosić sprzeciw wobec takich analiz lub zapobiec nim nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje znajdują się w niniejszej polityce poszanowania prywatności.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec tych analiz. Poniżej znajdziesz informacje na temat tego jak możesz skorzystać z przysługujących Ci w tym zakresie praw.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe, jako poufne oraz zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz z niniejszą polityką poszanowania prywatności.
Podczas korzystania z tej stron, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dowolne dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Niniejsza polityka poszanowania prywatności wyjaśnia jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także jak to się odbywa i w jakim celu.

Zauważ proszę, że dane przesyłane przez Internet (np. e-mailem) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Nie jest możliwa pełna ochrona Twoich danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego za tę stronę

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie to:

VWR International Sp. z o.o
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

Tel.: 58 323 82 00
E-mail:
info.pl@vwr.com

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami podejmuje decyzje na temat celów i sposobów przetwarzania danych osobowych (imion, nazwisk, adresów e-mailowych itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą. Możesz cofnąć zgodę w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłanie e-maila z takim żądaniem. Dane przetworzone przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do złożenia skarg do organów regulacyjnych

W przypadku naruszenia przepisów ustawowych o ochronie danych, dana osoba może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Organy regulacyjne właściwe dla spraw związanych z przepisami ustawowymi o ochronie danych to inspektor ochrony danych w kraju, w którym znajduje się siedziba Twojej spółki.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa do ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, które przesyłasz nam, jako operatorowi strony. Szyfrowane połączenie rozpoznasz w adresie swojej przeglądarki – kiedy zmieni się z "http://" na "https://", a w pasku adresu pojawi się kłódka.

Jeśli aktywowane zostanie szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane płatności na tej stronie

Jeśli zawrzesz umowę, na podstawie której musisz przesłać nam swoje dane bankowe (np. numer rachunku do poleceń zapłaty), będziemy potrzebować tych danych, aby przetworzyć Twoją płatność.

Powszechne transakcje płatnicze (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są przeprowadzane wyłącznie za pomocą szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie rozpoznasz w adresie swojej przeglądarki – kiedy zmieni się z "http://" na "https://", a w pasku adresu pojawi się kłódka.

W przypadku wiadomości szyfrowanych, wszelkie dane bankowe, które nam prześlesz, nie będą mogły zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z przepisami prawa, masz prawo do uzyskania informacji, w dowolnym momencie i bez opłat, na temat wszelkich swoich danych osobowych, które są przechowywane, oraz ich źródła, odbiorcy i celu przetwarzania. Ponadto, masz prawo żądania poprawy, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, pisząc na adres podany w informacji prawnej, jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania na temat kwestii danych osobowych.

Brak zgody na e-maile promocyjne

Niniejszym wyraźnie zakazujemy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w celu spełnienia wymagań dotyczących informacji prawnych na stronie, w celu przesyłania niechcianych materiałów promocyjnych i informacyjnych. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych w przypadku otrzymania niechcianych materiałów reklamowych, takich jak spam.

3. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych wymagany przez przepisy ustawowe

W naszej spółce powołaliśmy Inspektora Danych Osobowych.

VWR International Sp. z o.o
Inspektor Ochrony Danych
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

Tel.: 58 323 82 00
E-mail:
DPO@vwr.com

 

4. Gromadzenie danych na naszej stronie

Pliki cookie

Niektóre z naszych stron wykorzystują pliki cookie. Nie szkodzą one Twojemu komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie sprawiają, że nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkowników, efektywna i bezpieczna. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i zapamiętywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość tego rodzaju plików, które wykorzystujemy, to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po Twojej wizycie są one automatycznie kasowane. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Twojego urządzenia tak długo, aż je usuniesz. Te pliki umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy Twojej kolejnej wizycie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie tak, aby móc podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu pliku cookie w każdej sytuacji z osobna. Ewentualnie, Twoja przeglądarka może być skonfigurowana, aby automatycznie przyjmować pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwać je w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

Pliki cookie, które są niezbędne, aby umożliwić komunikację elektroniczną lub aby zapewnić Ci możliwość korzystania z niektórych funkcji (takich jak koszyk) są przechowywane zgodnie z Art. 6 ust. 1 litera f RODO. Operator strony posiada uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić świadczenie optymalnych usług bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak wykorzystywane do analizowania Twojego zachowania na stronie), podlegają one innym postanowieniom niniejszej polityki poszanowania prywatności.

Logi serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas w postaci „logów serwera”. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Stosowany system operacyjny
  • Adres URL wcześniej odwiedzanej strony
  • Nazwa hosta pobierającego komputera
  • Czas połączenia z serwerem
  • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 (1) (f) RODO, który pozwala na przetwarzanie w celu wykonywania umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas pytania za pomocą formularza kontaktowego, zbierzemy dane wprowadzone w formularzu, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i wszelkie pytania dodatkowe. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

W związku z tym, będziemy przetwarzać Twoje dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, tylko za Twoją zgodą zgodnie z Art. 6 (1)(a) RODO. Swoją zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać e-mail z takim żądaniem. Dane przetworzone przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane, które przekażesz w formularzu kontaktowym, będziemy przechowywać do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz swoją zgodę na ich przechowywanie lub jeśli przestanie obowiązywać cel, dla którego zostały zgromadzone (np. po spełnieniu Twojego żądania). Niniejsze postanowienie nie wpływa na żadne powszechnie obowiązujące przepisy ustawowe, w szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji, które są na niej oferowane. Wprowadzone dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z danej strony lub usługi, dla której przeprowadzono rejestrację. Obowiązkowe informacje żądane podczas rejestracji muszą zostać podane w całości. W przeciwnym wypadku odrzucimy Twoją rejestrację.

Do poinformowania Cię na temat istotnych zmian, takich jak zmiany naszej strony lub zmiany techniczne, wykorzystamy adres e-mailowy podany podczas rejestracji.

Dane podane przez Ciebie podczas rejestracji będziemy wykorzystywać wyłącznie na podstawie Twojej zgody, zgodnie z Art. 6 (1)(a) RODO. Swoją zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy wysłać e-mail z takim żądaniem. Dane przetworzone przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane zgromadzone podczas rejestracji będziemy przechowywać tak długo, jak będziesz zarejestrowany/a na naszej stronie. Nie wpłynie to na przepisy ustawowe dotyczące okresu ich przechowywania.

Przetwarzanie danych (na temat klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu ustanowienia lub zmiany stosunków prawnych z nami (dane główne). Odbywa się to zgodnie z Art. 6 (1) (b) RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonywania umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe przy wchodzeniu na naszą stronę (dane na temat użytkowania) wyłącznie w zakresie wymaganym, aby umożliwić Ci dostęp do naszej usługi lub aby uzyskać od Ciebie płatność za naszą usługę.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po wykonaniu zlecenia lub zakończenia stosunków handlowych. Nie wpłynie to na przepisy ustawowe dotyczące okresu ich przechowywania.

Dane przekazywane przy zawieraniu umowy ze sklepem internetowym, detalistą internetowym lub na sprzedaż wysyłkową

Osobom trzecim przesyłamy informacje identyfikowalne osobowo tylko w zakresie wymaganym do wykonania warunków Twojej umowy, na przykład spółkom, którym powierzamy dostarczenie towarów do Ciebie lub bankom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich płatności. Twoje dane nie będą przesyłane w żadnym innym celu bez Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane nie będą ujawniane osobom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 (1) (b) RODO, który pozwala na przetwarzanie w celu wykonywania umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy.

Dane przesyłane przy zamawianiu usług i treści cyfrowych

Osobom trzecim przesyłamy informacje identyfikowalne osobowo tylko w zakresie wymaganym do wykonania warunków Twojej umowy, na przykład bankom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich płatności.

Twoje dane nie będą przesyłane w żadnym innym celu bez Twojej wyraźnej zgody. Twoje dane nie będą ujawniane osobom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 (1) (b) RODO, który pozwala na przetwarzanie w celu wykonywania umowy lub w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przyciski Lubię i Udostępnij)

Nasza strona zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać poprzez logo Facebooka lub przycisk Like, które znajdziesz na naszej stronie. Dodatkowe informacje na temat wtyczek Facebooka znajdziesz pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszej strony, wtyczka Facebooka tworzy bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Pozwala to Facebookowi otrzymywanie informacji na temat tego, że odwiedziłeś/aś naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię” gdy będziesz zalogowany/a na swoje konto facebookowe, możesz umieścić treści z naszej strony na swoim profilu facebookowym. Pozwoli to Facebookowi skojarzyć wizyty na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zauważ, że jako operator tej strony, nie posiadamy wiedzy na temat treści danych przesyłanych do Facebooka ani na temat tego w jaki sposób Facebook je wykorzystuje. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem facebookowym, wyloguj się ze swojego konta facebookowego.

Wtyczka Twittera

Funkcje usługi Twitter zostały zintegrowane z naszą stroną i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Gdy korzystasz z Twittera i z funkcji „Retweet”, strony, które odwiedzasz, łączą się z Twoim kontem na Twitterze i widzą je inni użytkownicy. W taki sam sposób dane są też przesyłane do Twittera. Pragniemy zauważyć, że jako dostawca tych stron, nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani na temat sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności firmy Twitter, patrz https://twitter.com/privacy.

Swoje preferencje dotyczące prywatności na Twitterze możesz zmienić poprzez ustawienia swojego konta: https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Strona Google+ jest obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i ujawnianie informacji: Użycie przycisku Google+1 pozwoli Ci na opublikowane danej informacji na całym świecie. Za pomocą przycisku Google+, Ty i inni użytkownicy możecie otrzymać dopasowane treści od Google i naszych partnerów. Kiedy klikniesz +1, Google przechowuje zarówno informację na temat Twojego kliknięcia i powiązanych z nim treści, oraz na temat strony, którą w danej chwili przeglądasz. Twoje +1 wyświetli się wraz z nazwą Twojego profilu i zdjęciem a usługach Google, na przykład w poszukiwaniu wyników lub w Twoim profilu Google lub w innych miejscach na stronach i w reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje na temat Twojej aktywności +1, aby usprawnić usługi Google dla Ciebie i innych użytkowników. Aby skorzystać z przycisku Google+, musisz posiadać publiczny profil Google widoczny na całym świecie, który posiada przynajmniej wybraną nazwę profilu. Nazwa ta jest wykorzystywana przez wszystkie usługi Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, którą wykorzystujesz do udostępniania treści za pomocą swojego konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może zostać ujawniona użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mailowy lub inne dane, za pomocą których mogą Cię zidentyfikować.

Wykorzystanie zgromadzonych danych: Oprócz wskazanych powyżej zastosowań, informacje, które przekazujesz, są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi politykami ochrony danych Google. Google może publikować zbiorcze zestawienia statystyczne na temat aktywności +1 użytkowników lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcom, reklamodawcom lub stronom partnerskim.

6. Analytics i reklamy

Google Analytics

Ta strona wykorzystuje narzędzie do analizowania stron internetowych Google Analytics. Jest ono zapewniane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystasz ze stron internetowych. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie Art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizowania swojej strony i reklam, które się na niej pojawiają.

Wtyczka przeglądarki

Przechowywaniu tych plików cookie możesz zapobiec zmieniając stosowne ustawienia w swojej przeglądarce. Chcemy jednak podkreślić, że jeśli to zrobisz, nie będziesz w stanie korzystać z wszystkich funkcji tej strony. Ponadto, możesz zabronić przekazywania do Google danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie ze strony (w tym Twojego adresu IP), oraz przetwarzania Twoich danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu swoich danych przez Google Analytics klikając następujący link: Zostanie uruchomiony plik cookie, który uniemożliwi gromadzenie Twoich danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Disable Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z danych użytkowników przez Google Analytics, zapoznaj się z polityką prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zlecanie przetwarzania danych

Zawarliśmy umowę z Google na zlecenie przetwarzania naszych danych i pełnego wdrożenia surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych przy wykorzystaniu Google Analytics.

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi polegającej na uwzględnianiu reklam od Google Inc. („Google”). Jest ona zapewniana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Ciebie ze stron internetowych. Google AdSense wykorzystuje też tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczne grafiki). Sygnały te pozwalają na ocenę informacji dotyczących, na przykład, ruchu sieciowego na danej stronie.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne, dotyczące korzystania przez Ciebie z tej strony (w tym Twój adres IP) i dostarczania reklam, są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google może przekazać te informacje swoim kontrahentom. Google nie będzie jednak łączyć Twojego adresu IP z innymi informacjami, które przechowujesz.

Pliki cookie AdSense są przechowywane na podstawie Art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizowania swojej strony i reklam, które się na niej pojawiają.

Możesz uniemożliwić instalowanie plików cookie wybierając odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Pamiętaj, że w takim przypadku możesz stracić dostęp do wszystkich funkcji tej strony. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych Ciebie dotyczących, zgromadzonych przez Google zgodnie z powyższym opisem i w celach wskazanych powyżej.

Google Analytics Remarketing

Nasza strona wykorzystuje funkcje Google Analytics Remarketing wraz z wieloplatformowymi możliwościami Google AdWords i DoubleClick. Usługa ta jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie docelowej widowni, w celach marketingowych możliwych dzięki Google Analytics Remarketing, z możliwościami wieloplatformowymi Google AdWords oraz Google DoubleClick. Pozwala to na wyświetlanie reklam na podstawie Twoich zainteresowań, określonych na podstawie korzystania przez Ciebie ze strony oraz Twojego zachowania na stronie za pomocą jednego urządzenia (np. Twojego telefonu komórkowego) na innych urządzeniach (np. na tablecie lub komputerze).

W tym celu, po udzieleniu przez Ciebie zgody, Google powiąże Twoją historię przeglądania stron i aplikacji z Twoim Kontem Google. Dzięki temu, każde urządzenie, na którym zalogujesz się na swoje Kongo Google, będzie korzystać z tych samych, spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.

Aby włączyć tę funkcję, Google Analytics gromadzi dane identyfikacyjne użytkowników, uwierzytelnione przez Google, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics w celu określenia i stworzenia grup docelowych do wieloplatformowych promocji reklamowych.

Możesz na stałe wyłączyć remarketing wieloplatformowy wyłączając opcję spersonalizowanych reklam w swoim Koncie Google; skorzystaj z tego linku: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Gromadzenie danych zebranych w ramach danych Twojego Konta Google opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, którą możesz udzielić Google (lub cofnąć) zgodnie z Art. 6 (1) (a) RODO. Gromadzenie danych, które nie są połączone z Twoim Kontem Google (na przykład dlatego, że nie posiadasz Konta Google lub zgłosiłeś/aś sprzeciw wobec ich łączenia), odbywa się na podstawie Art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowań anonimowych użytkowników w celach promocyjnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką Prywatności Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ .

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy zapewniany przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Kiedy klikasz reklamę zapewnianą przez Google, uruchamiany jest plik cookie ze śledzeniem konwersji. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane na Twoim komputerze przez Twoją przeglądarkę. Pliki te wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do personalnej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony internetowe, a pliki cookie jeszcze nie wygasły, Google i strona będą w stanie stwierdzić, że dany użytkownik kliknął na daną reklamę i przeszedł do danej strony.

Każdy reklamodawca korzystający z Google AdWords wykorzystuje inny plik cookie. W ten sposób pliki cookie nie mogą być śledzone za pomocą strony reklamodawcy AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie do śledzenia konwersji, są wykorzystywane do opracowania danych statystycznych z konwersji dla reklamodawców korzystających z AdWords, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. Klienci otrzymują informację na temat łącznej liczby użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednakże, reklamodawcy nie uzyskują żadnych informacji, które mogłyby być wykorzystane do personalnego zidentyfikowania użytkowników. Jeśli nie chcesz korzystać z opcji śledzenia, możesz z łatwością wyłączyć plik cookie Google Conversion Tracking w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli to zrobisz, nie będziesz brany/a pod uwagę na potrzeby statystyk śledzenia konwersji.

Pliki cookie do śledzenia konwersji są przechowywane na podstawie Art. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej posiada uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizowania swojej strony i reklam, które się na niej pojawiają.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google AdWords i Śledzenia Konwersji Google, zapoznaj się z Polityką Prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/ .

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o korzystaniu z plików cookie tak, aby móc podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu pliku cookie w każdej sytuacji z osobna. Ewentualnie, Twoja przeglądarka może być skonfigurowana, aby automatycznie przyjmować pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwać je w momencie zamknięcia przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony.

7. Newsletter

Dane na potrzeby newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, potrzebujemy poprawnego adresu e-mailowego oraz informacji, które umożliwią nam zweryfikowanie, czy jesteś właścicielem danego adresu, oraz że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Wszelkie inne gromadzone dane są podawane dobrowolnie. Wykorzystujemy te dane wyłącznie, aby przesłać Ci żądane informacje i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

W związku z tym, będziemy przetwarzać Twoje dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, tylko za Twoją zgodą zgodnie z Art. 6 (1)(a) RODO. Możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych i adresu e-mailowego oraz na ich wykorzystywanie na potrzeby wysyłania newslettera, np. klikając link „unsubscribe” w newsletterze. Dane przetworzone przed otrzymaniem Twojego żądania mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.

Dane podawane przy rejestracji na potrzeby newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji tego newslettera do momentu anulowania przez Ciebie subskrypcji – w takim wypadku Twoje dane zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na dane, które przechowujemy w innych celach (np. adresy e-mailowe dla miejsc dostępnych dla członków).

Marketo

Newslettery są przesyłane za pomocą Marketo. Dostawcą tego narzędzia jest Marketo, Inc, 901 Mariners Island Blvd., San Mateo, CA 94404, USA. Marketo Inc. to serwis organizujący i analizujący dystrybucję newsletterów. Dane, które podajesz (np. swój adres e-mailowy) w celu zapisania się do naszego newslettera, będą przechowywane na serwerach Marketo w USA.

Więcej informacji na temat polityki prywatności i plików cookie Marketo znajdziesz na stronie: https://www.marketo.com/company/legal/

Wykonywanie umowy na przetwarzanie danych przez usługodawcę zewnętrznego

Zawarliśmy umowę z Marketo Inc. na zlecenie przetwarzania naszych danych i pełnego wdrożenia surowych wymagań organów ochrony danych przy wykorzystaniu Marketo.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki YouTube, strony prowadzonej przez Google. Operatorem tej strony jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzisz nasze strony zawierające wtyczki YouTube, nawiązane zostanie połączenie z serwerami YouTube. Umożliwi ono przesłanie informacji na serwer YouTube na temat tego, które z naszych stron odwiedzasz.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto na YouTube, YouTube umożliwi Ci powiązanie Twoich wyszukiwań z Twoim profilem osobistym. Możesz zrezygnować z tej opcji wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Wykorzystujemy YouTube, aby nasza strona była bardziej atrakcyjna. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) (f) RODO.

Dodatkowe informacje na temat tego, co dzieje się z danymi użytkownika, znajdziesz w oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Aby zapewnić jednorodność czcionek, ta strona wykorzystuje czcionki webowe zapewniane przez Google. Kiedy otwierasz stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki webowe do pamięci tymczasowej Twojej przeglądarki, aby umożliwić poprawne wyświetlanie tekstu i czcionek.

W tym celu, Twoja przeglądarka musi połączyć się bezpośrednio z serwerami Google. Dzięki temu, firma Google uzyskuje informacje, że nasza strona została odwiedzona z Twojego adresu IP. Czcionki Google Web są stosowane w celu jednorodnej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) (f) RODO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek webowych, Twój komputer wykorzysta standardową czcionkę.

Dodatkowe informacje na temat obsługi danych użytkowników znajdziesz na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta strona korzysta z serwisu Map Google za pomocą API. Jest on zapewniany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Map Google, niezbędne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google odbywa się w interesie zwiększenia atrakcyjności naszej strony oraz ułatwienia lokalizacji miejsc określonych przez nas na stronie. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z Art. 6 (1) (f) RODO.

Dodatkowe informacje na temat tego, co dzieje się z danymi użytkownika, znajdziesz w oświadczeniu Google o ochronie danych pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.