Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Oczyszczanie wody

Oczyszczanie wody

Zastosowanie w laboratorium analitycznym wody o wysokiej czystości może istotnie skrócić czas stracony na rozwiązywanie problemów wynikłych z zanieczyszczenia próbek i przyrządów. Dzisiaj woda o wysokiej czystości stanowi integralną część programów jakości w większości laboratoriów.

Firma VWR oferuje szeroką gamę systemów oczyszczania wody począwszy od wody destylowanej po wodę o najwyższej czystości.

OTWÓRZ MIKROSTRONĘ UMEBLOWANIA