Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Katowice

52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, Katowice

W dniach 12-15 czerwca w Katowicach odbyła się 52 Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju”.

Główne zagadnienia poruszane na konferencji dotyczyły:

  • zastosowania mikroorganizmów w biodegradacji ksenobiotyków
  • wpływu antropopresji na bioróżnorodność mikroorganizmów
  • podstawy molekularne mikrobiologicznej transformacji zanieczyszczeń
  • mikroorganizmy w promowaniu wzrostu roślin i fitoremediacji
  • mikroorganizmy jako bioindykatory

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu jednostek naukowych z całej Polski m.in. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Poznańska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Główny Instytut Górnictwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Politechnika Łódzka i

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania obecnie panujących w Polsce trendów w badaniach mikrobiologicznych środowiska.