Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Membrane filters and net filters, nylon

Dostawca: MILLIPORE
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types of filters are available, membrane filters with pore sizes ranging from 0,20 to 1,20 µm and woven net filters with mesh openings ranging from 10 to 180 µm.

 • Broad chemical compatibility
 • Wide range of pore sizes available
 • Resistant to aggressive solvents

Applications include particle removal and clarification, solvent filtration, particle analysis and paint monitoring.

Filter colour: white

Filter surface: plain
 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń

Membrane filters
Typ Rozmiar porów Ø Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
GNWP 0,2 µm 25 mm 100 MILFGNWP02500
GNWP 0,2 µm 47 mm 100 MILFGNWP04700
HNWP 0,45 µm 25 mm 100 MILFHNWP02500
HNWP 0,45 µm 47 mm 100 MILFHNWP04700
ANWP 0,8 µm 25 mm 100 MILFANWP02500
ANWP 0,8 µm 47 mm 100 MILFANWP04700
RNWP 1,2 µm 25 mm 100 MILFRNWP02500
RNWP 1,2 µm 47 mm 100 MILFRNWP04700

Net filters
Typ Rozmiar porów Ø Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
NY10 10 µm 25 mm 100 MILFNY1002500
NY10 10 µm 47 mm 100 MILFNY1004700
NY10 10 µm 90 mm 50 MILFNY1009000
NY11 11 µm 25 mm 100 MILFNY1102500
NY11 11 µm 47 mm 100 MILFNY1104700
NY11 11 µm 90 mm 1 MILFNY1109000
NY11 11 µm 300×3000 mm 1 MILFNY1100010
NY20 20 µm 25 mm 100 MILFNY2002500
NY20 20 µm 47 mm 100 MILFNY2004700
NY20 20 µm 90 mm 1 MILFNY2009000
NY20 20 µm 300×3000 mm 1 MILFNY2000010
NY30 30 µm 25 mm 100 MILFNY3002500
NY30 30 µm 47 mm 100 MILFNY3004700
NY30 30 µm 90 mm 1 MILFNY3009000
NY41 41 µm 25 mm 100 MILFNY4102500
NY41 41 µm 47 mm 100 MILFNY4104700
NY41 41 µm 90 mm 50 MILFNY4109000
NY41 41 µm 300×3000 mm 1 MILFNY4100010
NY60 60 µm 25 mm 100 MILFNY6002500
NY60 60 µm 47 mm 100 MILFNY6004700
NY60 60 µm 90 mm 1 MILFNY6009000
NY60 60 µm 300×3000 mm 1 MILFNY6000010
NY80 80 µm 25 mm 100 MILFNY8002500
NY80 80 µm 47 mm 100 MILFNY8004700
NY80 80 µm 90 mm 1 MILFNY8009000
NY1H 100 µm 25 mm 100 MILFNY1H02500
NY1H 100 µm 47 mm 100 MILFNY1H04700
NY1H 100 µm 90 mm 50 MILFNY1H09000
NY1H 100 µm 300×3000 mm 1 MILFNY1H00010
NY2H 120 µm 25 mm 100 MILFNY2H02500
NY2H 120 µm 47 mm 100 MILFNY2H04700
NY2H 120 µm 90 mm 50 MILFNY2H09000
NY4H 140 µm 25 mm 100 MILFNY4H02500
NY4H 140 µm 47 mm 100 MILFNY4H04700
NY4H 140 µm 90 mm 50 MILFNY4H09000
NY6H 160 µm 25 mm 100 MILFNY6H02500
NY6H 160 µm 47 mm 100 MILFNY6H04700
NY6H 160 µm 90 mm 50 MILFNY6H09000
NY6H 160 µm 300×3000 mm 1 MILFNY6H00010
NY8H 180 µm 25 mm 100 MILFNY8H02500
NY8H 180 µm 47 mm 100 MILFNY8H04700
NY8H 180 µm 90 mm 1 MILFNY8H09000
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Typ GNWP HNWP ANWP RNWP ANWP RNWP NY11 NY1H NY20 NY30 NY4H NY60 NY6H NY80 NY11 NY1H NY8H NY20 NY41 NY60 NY6H NY11 NY1H NY20 NY60 NY8H NY10 NY2H NY4H NY6H NY30 NY2H NY41 NY11 NY41 NY8H NY41 NY1H NY80 NY2H NY60 NY6H NY80 NY10
Rozmiar porów 0,2 µm 0,45 µm 0,8 µm 1,2 µm 0,8 µm 1,2 µm 11 µm 100 µm 20 µm 30 µm 140 µm 60 µm 160 µm 80 µm 11 µm 100 µm 180 µm 20 µm 41 µm 60 µm 160 µm 11 µm 100 µm 20 µm 60 µm 180 µm 10 µm 120 µm 140 µm 160 µm 30 µm 120 µm 41 µm 11 µm 41 µm 180 µm 41 µm 100 µm 80 µm 120 µm 60 µm 160 µm 80 µm 10 µm
Grubość 170 µm 65 µm 80 µm 55 µm 65 µm 120 µm 50 µm 100 µm 75 µm 65 µm 80 µm 135 µm 55 µm 50 µm 100 µm 65 µm 80 µm 55 µm 50 µm 135 µm 45 µm 80 µm 120 µm 100 µm 65 µm 80 µm 50 µm 65 µm 50 µm 135 µm 50 µm 80 µm 75 µm 80 µm 50 µm 100 µm 75 µm 45 µm
Przepływ wody 8 ml/min/cm2 14,6 ml/min/cm2 18,6 ml/min/cm2 21,2 ml/min/cm2 18,6 ml/min/cm2 21,2 ml/min/cm2
Maksymalna temperatura (°C) 75 100
Wprowadź szczegóły

Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu

Wprowadź numer partii:

Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:

albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.

Produkt oryginalny:

Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość
 

Zasady współpracy

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

ARTYKUŁ 1 - Definicje

 1. Kupujący – każdy podmiot zamierzający dokonać bądź dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Sklep Internetowy – interaktywny serwis elektroniczny prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: http://pl.vwr.com
 3. Sprzedający – VWR International Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175) przy ulicy Limbowej 5
 4. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

ARTYKUŁ 2 - Zakres zastosowania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego określają zasady współpracy, prawa i obowiązki Stron – tj. Kupującego oraz Sprzedającego.
 2. Niniejsze OWU są jedynym dokumentem określającym zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Stron zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Kupujący dokonując zakupu towarów akceptuje je w całości oraz potwierdza, że jakiekolwiek inne ogólne warunki umów i tym podobne regulacje nie będą miały zastosowania.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.)

ARTYKUŁ 3 - Konto użytkownika

Kupujący zobowiązany jest utworzyć konto użytkownika oraz poufne, niepowtarzalne hasło, za używanie których ponosi wyłączną odpowiedzialność. Na Kupującym spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia swojego konta w Sklepie Internetowym i ponosi on wszelkie konsekwencje wynikające z używania konta przez osoby nieuprawnione. Identyfikacja Kupującego za pomocą hasła jednoznacznie wiąże Kupującego z wszelkimi transakcjami przeprowadzanymi z użyciem hasła, a wszelkie transakcje zawarte za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy użyciu konta Sprzedającego są wiążące dla Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich komunikatów, oświadczeń, wezwań również na wskazany przez siebie adres e-mail.

ARTYKUŁ 4 -Zamówienia i zawarcie umowy

 1. Kupujący za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybiera towary, których nabyciem od Sprzedającego jest zainteresowany. Po wyborze towarów Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zakupu. Akceptacja zamówienia ze strony Sprzedającego oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Złożenie oferty zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszych OWU.
 3. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący potwierdza złożenie zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, a jedynie informacją, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu Internetowego.
 4. Zawartość Sklepu Internetowego, w szczególności informacje o dostępności i cenach towarów, nie jest ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.).
 5. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego, chyba że Sprzedający w odpowiedzi na złożoną przez Kupującego ofertę nabycia wskaże inną cenę, wówczas wiążąca dla Stron jest cena wspólnie zaakceptowana przez Strony.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i wynikających z tego konsekwencjach i uprawniony będzie do podjęcia decyzji w zakresie realizacji dostawy partii towaru, o której mowa powyżej. Decyzja taka musi być podjęta w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji od Sprzedającego o opisanych powyżej faktach. Kupujący może zdecydować o realizacji zamówienia etapami bądź odstąpić od umowy w tej części. Brak przekazania decyzji Kupującego Sprzedającemu w terminie opisanym powyżej oznacza, iż Kupujący zgadza się na dostawę w pierwszym możliwym dla Sprzedającego terminie, bądź na odstąpienie od umowy w przedmiotowej części przez Sprzedającego. W wypadku odstąpienia od umowy w oznaczonej części, Sprzedający zwróci Kupującemu na podany przez niego rachunek bankowy odpowiednią część ceny (w wypadku gdy Kupujący zapłacił już za partię towaru, której odstąpienie dotyczy) w terminie podanym na fakturze korygującej.
 7. Warunki realizacji zamówień nietypowych, odmiennych aniżeli zaprezentowanych w Sklepie Internetowym, będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami. W zakresie nie objętych ustaleniami, stosuje się niniejsze OWU.

ARTYKUŁ 5 - Warunki dostawy, przejście ryzyka

 1. Sprzedający sprzedaje towary na warunkach EXW Incoterms 2000. W ramach zawartej umowy sprzedaży Sprzedający nie realizuje usługi dostawy towaru do Kupującego. Sprzedający zleci wysyłkę towaru podmiotowi trzeciemu, trudniącego się przesyłaniem rzeczy na odległość ("Przewoźnik"). Z powyższych względów Sprzedający nie jest odpowiedzialny za termin dostawy.
 2. Brak dostawy w oznaczonym czasie nie uprawnia Kupującego do podnoszenia roszczeń z tego tytułu względem Sprzedającego. Kupujący może kierować roszczenia względem Przewoźnika, a Sprzedający udzieli Kupującego niezbędnej pomocy w tym zakresie.
 3. Transport towaru do Klienta dokonywany będzie z magazynów zlokalizowanych w Briare, Leuven, Bruchsal oraz Sopocie.
 4. Koszty transportu towaru do Kupującego obciążają Kupującego.
 5. Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całości ceny, odsetek, podatków, kosztów i innych należności należnych Sprzedającemu.
 6. Utrata lub uszkodzenie towaru po przejściu ryzyka na Kupującego nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia ceny zakupu w pełnej wysokości oraz stosownych opłat i podatków.

ARTYKUŁ 6 - Ceny i opłaty

 1. Podane na stronie Internetowej VWR ceny są cenami netto i nie zawierają podatków.
 2. Podstawowa opłata za usługę transportową wynosi 40 PLN (netto). Wymieniona opłata nie dotyczy indywidualnych ustaleń handlowych z Kupującym.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży o wartości towaru mniejszej niż 250 PLN (netto) wiąże się naliczeniem Kupującemu opłaty manipulacyjnej (na którą składają się koszty administracyjne oraz transportowe). Wysokość opłaty manipulacyjnej dostępna jest na stronach internetowych Sklepu Internetowego, bądź jej uzyskanie możliwe jest poprzez skierowanie zapytania do Sprzedającego.

ARTYKUŁ 7 - Zwroty

 1. Zamówione towary nie podlegają zwrotowi. Sprzedający może jednak wyrazić zgodę na zwrot towaru w określonych przypadkach – wyrażenie zgody może być uzależnione od konieczności uiszczenia opłaty z tytułu dokonywanego zwrotu, która nie powinna przekraczać *10 + % wartości zwracanego towaru lecz nie mniej niż 25 EURO. Towar uważa się za zwrócony z chwilą jego odebrania przez Sprzedającego w stanie nienaruszonym (co dla uniknięcia wątpliwości oznacza również, że opakowanie musi być oryginalne oraz nie nosić śladów uszkodzeń). Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę stanowiącą cenę zwracanego towaru pomniejszoną o poniesione opłaty, o których mowa powyżej w terminie podanym na fakturze korygującej. Koszty dokonania zwrotu towaru obciążają Kupującego i Sprzedający ma prawo zażądać uprzedniego uiszczenia kosztów z tym związanych, bądź potrącić koszty i opłaty z kwot należnych Kupującemu.
 2. W wypadku gdyby Sprzedający zgodził się na zwrot towaru, a Kupujący nie uiścił do tej chwili należności wynikających z zamówienia, Sprzedający ma prawo uzależnić dokonanie zwrotu od uprzedniego uiszczenia części ceny za pozostałe towary, a także opłaty z tytułu dokonywanego zwrotu, o której mowa powyżej

ARTYKUŁ 8 – Zasady płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę oraz wszelkie koszty wynikające z tytułu realizacji zamówienia w terminie wskazanym na odpowiedniej fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 2. Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej zapłaty ceny i kosztów związanych z realizacją zamówienia. Brak zapłaty ww. kwot przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego będzie uprawniać Sprzedającego do odstąpienia od umowy z Kupującym w terminie 30 dni od dnia, w którym zapłata winna być dokonana.

ARTYKUŁ 9 – Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Sprzedający udziela na sprzedane towary gwarancji.
 2. Udzielenie gwarancji wyłącza rękojmię za wady fizyczne rzeczy. W wypadku wadliwości towarów Sprzedający usunie wady bądź dostarczy rzeczy wolne od wad, wedle swojego wyboru.
 3. Warunkiem złożenia reklamacji jest przesłanie kwestionowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem wady. Koszty dostarczenia kwestionowanego towaru Sprzedającemu obciążają Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód jego zakupu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek towaru za pobraniem.
 4. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń dostarczanego towaru, warunkiem niezbędnym do jej rozpatrzenia jest przedstawienie spisanego protokołu szkodowego w obecności kuriera z chwili otrzymania przesyłki.
 5. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikające z wad towaru, a jego odpowiedzialność wynikająca z zawartej umowy sprzedaży zawsze ograniczona jest do wartości wadliwego towaru.

ARTYKUŁ 10 – Siła wyższa

W wypadku wystąpienia siły wyższej, Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wynikających z OWU bądź zawieranych umów dotyczących towarów. Za siłę wyższą uważa się m.in. wojnę, stan wojenny (ogłoszony bądź nie), przeszkody wynikające ze zmian prawa, decyzji prawnych, embarga, ograniczeń eksportowych, strajków, blokad, pożarów, powodzi, epidemii, opóźnienia lub uchybienia przewoźników, kontrole państwowe i tym podobne.

ARTYKUŁ 11 – Postanowienia pozostałe

 1. Niniejsze OWU oraz zawieranie i wykonywanie umów pomiędzy Stronami podlegać będzie prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory związane z niniejszymi OWU, zawieraniem oraz wykonywaniem umów dot. towarów, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Sprzedającego.

 

Wydrukuj Warunki