Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Kolumny HPLC, HyperSelect™

Dostawca: ES INDUSTRIES
HyperSelect™
ESIN154291-HPCODS2 ESIN112291-HPCMOS1 ESIN115291-HPC-ODS ESIN112191-HPCODS2 ESIN154191-HPC-PH2 ESIN152191-HPC-SCX ESIN132191-HPCAPS1 ESIN15D291-HPC-PH2 ESIN12D291-HPC-SCX ESIN134191-HPC-ODS ESIN155291-HPCCPS1 ESIN132291-HPCCPS2 ESIN134191-HPC-SI ESIN12D191-HPCCPS1 ESIN135191-HPCCPS1 ESIN13D291-HPC-ODS ESIN112291-HPC-PH2 ESIN115291-HPCCPS1 ESIN132291HPCBUTYL ESIN15D291-HPCAPS1 ESIN154191-HPC-SI ESIN124191-HPC-SI ESIN11D291-HPC-SAS ESIN114191-HPCAPS2 ESIN124291-HPC-PH2 ESIN135291-HPC-SAX ESIN12D191-HPC-SCX ESIN122291HPCBUTYL ESIN155291-HPC-PH1 ESIN112191-HPC-ODS ESIN11D291-HPCMOS1 ESIN134191-HPC-SCX ESIN115191HPCBUTYL ESIN132191-HPC-SCX ESIN134291-HPCCPS2 ESIN155291-HPCCPS2 ESIN13D291-HPCAPS1 ESIN154191-HPCCPS1 ESIN132191HPCBUTYL ESIN134191-HPCCPS2 ESIN15D291-HPCAPS2 ESIN115291-HPC-PH2 ESIN154291-HPCCPS1 ESIN125291-HPC-SCX ESIN11D291-HPC-PH1 ESIN125191-HPCCPS1 ESIN124291-HPC-PH1 ESIN155191-HPCAPS1 ESIN12D291-HPCMOS2 ESIN15D191-HPCAPS2 ESIN115191-HPCCPS2 ESIN124191-HPCODS2 ESIN125191HPCBUTYL ESIN132291-HPCAPS1 ESIN13D291-HPCMOS1 ESIN122191-HPCCPS1 ESIN112291-HPCODS2 ESIN11D191-HPC-SI ESIN115191-HPC-PH2 ESIN125291-HPCCPS1 ESIN122191-HPC-SAS ESIN112191-HPC-SAS ESIN13D291-HPC-SAX ESIN155291-HPC-SCX ESIN112191-HPC-SI ESIN152191-HPC-SAX ESIN11D191-HPC-PH1 ESIN15D191HPCBUTYL ESIN115291-HPCODS2 ESIN112291-HPCAPS2 ESIN152191-HPCAPS1 ESIN132191-HPCODS2 ESIN15D291-HPC-SI ESIN15D191-HPC-SCX ESIN115291-HPC-SCX ESIN15D291-HPCMOS2 ESIN132291-HPCMOS1 ESIN13D291HPCBUTYL ESIN11D291-HPC-PH2 ESIN13D291-HPC-SCX ESIN132291-HPCODS2 ESIN12D291-HPCODS2 ESIN115291-HPCCPS2 ESIN13D191-HPCODS2 ESIN114191-HPCAPS1 ESIN155191HPCBUTYL ESIN13D191-HPC-PH2 ESIN115291-HPC-SAS ESIN115191-HPC-SAX ESIN152191HPCBUTYL ESIN134191-HPC-SAS ESIN135191-HPCCPS2 ESIN135191-HPC-SAS ESIN122191-HPCAPS1 ESIN132291-HPC-PH1 ESIN132191-HPCCPS2 ESIN134191-HPC-PH2 ESIN154291-HPC-SAX ESIN12D291-HPC-ODS ESIN112291-HPCCPS1 ESIN122291-HPC-SAX ESIN122291-HPCMOS2 ESIN114191HPCBUTYL ESIN12D191-HPC-SI ESIN134291-HPC-PH1 ESIN152291-HPCAPS2 ESIN122291-HPCCPS1 ESIN155291-HPC-PH2 ESIN135291-HPCMOS1 ESIN155191-HPC-SCX ESIN122191-HPC-SAX ESIN12D291-HPCCPS1 ESIN135291-HPCCPS1 ESIN11D291-HPCMOS2 ESIN135291-HPCCPS2 ESIN134291-HPC-SAS ESIN112291-HPCMOS2 ESIN152291-HPCAPS1 ESIN124191-HPCCPS1 ESIN125291HPCBUTYL ESIN154191-HPCAPS2 ESIN155191-HPC-SAS ESIN11D191-HPCODS2 ESIN11D191-HPC-ODS ESIN112291-HPC-SAS ESIN114291-HPCMOS1 ESIN114191-HPC-SAX ESIN122191-HPC-SI ESIN132291-HPC-PH2 ESIN112191-HPCAPS1 ESIN11D291-HPCAPS2 ESIN11D191-HPC-PH2 ESIN15D291-HPC-SAS ESIN155291-HPC-SAX ESIN154291-HPC-PH1 ESIN112191-HPC-SCX ESIN154191-HPCAPS1 ESIN124291-HPC-SI ESIN134291-HPC-SI ESIN132191-HPC-SAX ESIN114291-HPC-SAS ESIN13D291-HPC-PH1 ESIN11D291-HPCAPS1 ESIN11D191-HPCCPS1 ESIN124191-HPC-SCX ESIN13D291-HPC-SI ESIN124191-HPCCPS2 ESIN135291-HPCAPS1 ESIN124291-HPCAPS1 ESIN155191-HPCODS2 ESIN12D291-HPC-SAX ESIN12D291-HPCAPS2 ESIN152291-HPCODS2 ESIN114191-HPC-PH1 ESIN125191-HPC-PH1 ESIN124291-HPCMOS2 ESIN15D191-HPCCPS2 ESIN125291-HPCMOS2 ESIN115191-HPCODS2 ESIN112191HPCBUTYL ESIN11D291-HPC-SI ESIN155291-HPC-ODS ESIN135191-HPC-SAX ESIN122191-HPC-ODS ESIN15D191-HPC-SAS ESIN135291-HPCAPS2 ESIN135191-HPCAPS1 ESIN114191-HPC-SI ESIN135291-HPCMOS2 ESIN11D291-HPCODS2 ESIN135191-HPC-SI ESIN152291-HPCCPS1 ESIN112191-HPC-PH2 ESIN122291-HPC-PH2 ESIN134191HPCBUTYL ESIN122291-HPC-ODS ESIN15D291-HPC-SCX ESIN152191-HPCCPS1 ESIN124191-HPC-PH2 ESIN135291-HPC-PH2 ESIN124291HPCBUTYL ESIN132191-HPC-ODS ESIN15D291-HPCCPS1 ESIN125291-HPCAPS2 ESIN122191-HPCODS2 ESIN152191-HPC-ODS ESIN134291HPCBUTYL ESIN155291-HPC-SAS ESIN112291-HPCCPS2 ESIN125291-HPC-PH1 ESIN135291-HPCODS2 ESIN154291-HPC-SI ESIN154291-HPC-PH2 ESIN125291-HPCAPS1 ESIN135191-HPCODS2 ESIN132291-HPC-ODS ESIN155191-HPC-ODS ESIN155191-HPCAPS2 ESIN12D291-HPC-SAS ESIN112291-HPCAPS1 ESIN152291-HPC-PH1 ESIN122291-HPCAPS1 ESIN15D191-HPC-SI ESIN114191-HPCCPS1 ESIN122191-HPC-PH2 ESIN124191-HPCAPS2 ESIN122291-HPC-PH1 ESIN134191-HPCAPS2 ESIN11D191-HPCCPS2 ESIN154191-HPC-SAS ESIN125191-HPCCPS2 ESIN15D291-HPC-SAX ESIN154291-HPC-SCX ESIN114291-HPCAPS1 ESIN112291-HPC-PH1 ESIN114291-HPC-ODS ESIN152191-HPC-PH2 ESIN15D291-HPC-PH1 ESIN124291-HPCMOS1 ESIN155191-HPC-SAX ESIN125191-HPCAPS2 ESIN112291-HPC-ODS ESIN132291-HPCCPS1 ESIN11D291HPCBUTYL ESIN13D191-HPC-ODS ESIN114291HPCBUTYL ESIN115291-HPCAPS1 ESIN134191-HPCAPS1 ESIN115191-HPC-ODS ESIN114291-HPCAPS2 ESIN125291-HPC-ODS ESIN115291-HPC-PH1 ESIN115191-HPCAPS1 ESIN11D291-HPC-ODS ESIN122291-HPCAPS2 ESIN125291-HPC-SAS ESIN13D191-HPC-SAS ESIN134291-HPCMOS2 ESIN154291-HPCAPS2 ESIN125191-HPC-SI ESIN12D291HPCBUTYL ESIN125291-HPCCPS2 ESIN11D291-HPC-SAX ESIN12D191HPCBUTYL ESIN15D291-HPCMOS1 ESIN125191-HPCODS2 ESIN122191-HPCAPS2 ESIN114291-HPCCPS2 ESIN11D291-HPCCPS2 ESIN124291-HPCODS2 ESIN135291-HPC-ODS ESIN152291-HPC-SCX ESIN155291-HPCMOS2 ESIN13D191-HPC-PH1 ESIN154191-HPC-ODS ESIN125191-HPC-ODS ESIN124291-HPCAPS2 ESIN125191-HPC-SAS ESIN15D191-HPCCPS1 ESIN152191-HPC-SAS ESIN114291-HPCMOS2 ESIN155191-HPC-PH1 ESIN13D191-HPC-SAX ESIN13D191-HPC-SI ESIN155191-HPC-SI ESIN152191-HPC-SI ESIN134291-HPCCPS1 ESIN12D191-HPCCPS2 ESIN13D191-HPCAPS1 ESIN12D191-HPCODS2 ESIN134291-HPCAPS1 ESIN115191-HPC-PH1 ESIN114291-HPCODS2 ESIN132291-HPC-SAX ESIN15D291-HPC-ODS ESIN13D191HPCBUTYL ESIN154191-HPCCPS2 ESIN122291-HPC-SI ESIN135291-HPC-SAS ESIN11D191-HPC-SAX ESIN12D191-HPC-PH1 ESIN115191-HPC-SI ESIN112291-HPC-SI ESIN124191-HPC-SAX ESIN122191-HPC-PH1 ESIN12D191-HPC-SAX ESIN132191-HPC-SI ESIN114291-HPC-SCX ESIN154291-HPCCPS2 ESIN134191-HPCODS2 ESIN13D291-HPCODS2 ESIN154291-HPC-SAS ESIN13D291-HPC-PH2 ESIN112291-HPC-SAX ESIN15D291-HPCODS2 ESIN135291-HPC-SCX ESIN12D291-HPCMOS1 ESIN122191-HPCCPS2 ESIN124191-HPC-ODS ESIN15D191-HPC-ODS ESIN155191-HPC-PH2 ESIN13D291-HPCAPS2 ESIN152291HPCBUTYL ESIN155291-HPCMOS1 ESIN132291-HPC-SCX ESIN135291HPCBUTYL ESIN125191-HPC-PH2 ESIN152291-HPCMOS1 ESIN134291-HPC-SCX ESIN13D291-HPCCPS2 ESIN114291-HPCCPS1 ESIN112191-HPCCPS2 ESIN11D291-HPCCPS1 ESIN11D291-HPC-SCX ESIN122291-HPC-SAS ESIN155191-HPCCPS2 ESIN112191-HPC-PH1 ESIN124191HPCBUTYL ESIN12D191-HPC-ODS ESIN135191HPCBUTYL ESIN115291-HPC-SAX ESIN134291-HPC-SAX ESIN114191-HPC-SAS ESIN13D291-HPCMOS2 ESIN122291-HPCODS2 ESIN15D191-HPC-PH1 ESIN135191-HPC-PH1 ESIN135191-HPC-ODS ESIN122191-HPC-SCX ESIN154291-HPCMOS2 ESIN122191HPCBUTYL ESIN154291-HPCMOS1 ESIN132291-HPC-SI ESIN132191-HPCCPS1 ESIN154291HPCBUTYL ESIN114191-HPC-SCX ESIN134291-HPCAPS2 ESIN132191-HPC-SAS ESIN12D291-HPC-PH1 ESIN125291-HPCODS2 ESIN114291-HPC-SI ESIN115191-HPCCPS1 ESIN112291HPCBUTYL ESIN135191-HPC-PH2 ESIN134191-HPCCPS1 ESIN152291-HPC-PH2 ESIN112191-HPC-SAX ESIN12D291-HPC-PH2 ESIN11D191-HPCAPS2 ESIN115191-HPC-SAS ESIN112191-HPCCPS1 ESIN13D191-HPC-SCX ESIN132191-HPCAPS2 ESIN122291-HPC-SCX ESIN114191-HPC-ODS ESIN15D191-HPC-PH2 ESIN134191-HPC-SAX ESIN13D291-HPCCPS1 ESIN132291-HPCAPS2 ESIN134191-HPC-PH1 ESIN114191-HPC-PH2 ESIN132191-HPC-PH2 ESIN125291-HPC-SI ESIN125191-HPCAPS1 ESIN15D291-HPCCPS2 ESIN135191-HPC-SCX ESIN115291-HPCAPS2 ESIN152291-HPC-SAS ESIN135291-HPC-PH1 ESIN12D191-HPC-SAS ESIN124291-HPCCPS2 ESIN115291-HPCMOS2 ESIN134291-HPCODS2 ESIN125191-HPC-SAX ESIN115191-HPCAPS2 ESIN155291-HPCODS2 ESIN125191-HPC-SCX ESIN152191-HPCCPS2 ESIN12D191-HPCAPS2 ESIN11D191-HPC-SCX ESIN125291-HPCMOS1 ESIN122291-HPCMOS1 ESIN125291-HPC-PH2 ESIN124291-HPC-SAX ESIN152291-HPCCPS2 ESIN124291-HPC-SCX ESIN152191-HPCAPS2 ESIN122291-HPCCPS2 ESIN13D191-HPCCPS1 ESIN12D291-HPCAPS1 ESIN114191-HPCODS2 ESIN124291-HPC-ODS ESIN114191-HPCCPS2 ESIN132191-HPC-PH1 ESIN11D191-HPCAPS1 ESIN115291-HPC-SI ESIN15D291HPCBUTYL ESIN114291-HPC-PH2 ESIN155291-HPC-SI ESIN12D191-HPCAPS1 ESIN155291-HPCAPS2 ESIN154191HPCBUTYL ESIN124191-HPC-SAS ESIN125291-HPC-SAX ESIN13D191-HPCCPS2 ESIN112191-HPCAPS2 ESIN134291-HPC-PH2 ESIN114291-HPC-SAX ESIN154291-HPC-ODS ESIN135191-HPCAPS2 ESIN132291-HPCMOS2 ESIN154191-HPC-SCX ESIN154191-HPC-SAX ESIN152291-HPCMOS2 ESIN112291-HPC-SCX ESIN134291-HPCMOS1 ESIN11D191HPCBUTYL ESIN115291-HPCMOS1 ESIN12D191-HPC-PH2 ESIN154191-HPCODS2 ESIN134291-HPC-ODS ESIN155291HPCBUTYL ESIN12D291-HPCCPS2 ESIN152291-HPC-SI ESIN155291-HPCAPS1 ESIN114291-HPC-PH1 ESIN12D291-HPC-SI ESIN152191-HPC-PH1 ESIN154191-HPC-PH1 ESIN124191-HPC-PH1 ESIN152291-HPC-ODS ESIN135291-HPC-SI ESIN124291-HPCCPS1 ESIN13D191-HPCAPS2 ESIN115291HPCBUTYL ESIN15D191-HPC-SAX ESIN152291-HPC-SAX ESIN15D191-HPCAPS1 ESIN15D191-HPCODS2 ESIN132291-HPC-SAS ESIN13D291-HPC-SAS ESIN124291-HPC-SAS ESIN154291-HPCAPS1 ESIN11D191-HPC-SAS ESIN124191-HPCAPS1 ESIN152191-HPCODS2 ESIN155191-HPCCPS1
Kolumny HPLC, HyperSelect™
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns.

Order Now

 

ZAMÓW

SPECYFIKACJE

Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu

Wprowadź numer partii:

Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:

albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.

Produkt oryginalny:

Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość
 

Zasady współpracy

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

ARTYKUŁ 1 - Definicje

 1. Kupujący – każdy podmiot zamierzający dokonać bądź dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Sklep Internetowy – interaktywny serwis elektroniczny prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: http://pl.vwr.com
 3. Sprzedający – VWR International Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175) przy ulicy Limbowej 5
 4. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

ARTYKUŁ 2 - Zakres zastosowania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego określają zasady współpracy, prawa i obowiązki Stron – tj. Kupującego oraz Sprzedającego.
 2. Niniejsze OWU są jedynym dokumentem określającym zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Stron zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Kupujący dokonując zakupu towarów akceptuje je w całości oraz potwierdza, że jakiekolwiek inne ogólne warunki umów i tym podobne regulacje nie będą miały zastosowania.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.)

ARTYKUŁ 3 - Konto użytkownika

Kupujący zobowiązany jest utworzyć konto użytkownika oraz poufne, niepowtarzalne hasło, za używanie których ponosi wyłączną odpowiedzialność. Na Kupującym spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia swojego konta w Sklepie Internetowym i ponosi on wszelkie konsekwencje wynikające z używania konta przez osoby nieuprawnione. Identyfikacja Kupującego za pomocą hasła jednoznacznie wiąże Kupującego z wszelkimi transakcjami przeprowadzanymi z użyciem hasła, a wszelkie transakcje zawarte za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy użyciu konta Sprzedającego są wiążące dla Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich komunikatów, oświadczeń, wezwań również na wskazany przez siebie adres e-mail.

ARTYKUŁ 4 -Zamówienia i zawarcie umowy

 1. Kupujący za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybiera towary, których nabyciem od Sprzedającego jest zainteresowany. Po wyborze towarów Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zakupu. Akceptacja zamówienia ze strony Sprzedającego oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Złożenie oferty zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszych OWU.
 3. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący potwierdza złożenie zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, a jedynie informacją, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu Internetowego.
 4. Zawartość Sklepu Internetowego, w szczególności informacje o dostępności i cenach towarów, nie jest ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.).
 5. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego, chyba że Sprzedający w odpowiedzi na złożoną przez Kupującego ofertę nabycia wskaże inną cenę, wówczas wiążąca dla Stron jest cena wspólnie zaakceptowana przez Strony.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i wynikających z tego konsekwencjach i uprawniony będzie do podjęcia decyzji w zakresie realizacji dostawy partii towaru, o której mowa powyżej. Decyzja taka musi być podjęta w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji od Sprzedającego o opisanych powyżej faktach. Kupujący może zdecydować o realizacji zamówienia etapami bądź odstąpić od umowy w tej części. Brak przekazania decyzji Kupującego Sprzedającemu w terminie opisanym powyżej oznacza, iż Kupujący zgadza się na dostawę w pierwszym możliwym dla Sprzedającego terminie, bądź na odstąpienie od umowy w przedmiotowej części przez Sprzedającego. W wypadku odstąpienia od umowy w oznaczonej części, Sprzedający zwróci Kupującemu na podany przez niego rachunek bankowy odpowiednią część ceny (w wypadku gdy Kupujący zapłacił już za partię towaru, której odstąpienie dotyczy) w terminie podanym na fakturze korygującej.
 7. Warunki realizacji zamówień nietypowych, odmiennych aniżeli zaprezentowanych w Sklepie Internetowym, będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami. W zakresie nie objętych ustaleniami, stosuje się niniejsze OWU.

ARTYKUŁ 5 - Warunki dostawy, przejście ryzyka

 1. Sprzedający sprzedaje towary na warunkach EXW Incoterms 2000. W ramach zawartej umowy sprzedaży Sprzedający nie realizuje usługi dostawy towaru do Kupującego. Sprzedający zleci wysyłkę towaru podmiotowi trzeciemu, trudniącego się przesyłaniem rzeczy na odległość ("Przewoźnik"). Z powyższych względów Sprzedający nie jest odpowiedzialny za termin dostawy.
 2. Brak dostawy w oznaczonym czasie nie uprawnia Kupującego do podnoszenia roszczeń z tego tytułu względem Sprzedającego. Kupujący może kierować roszczenia względem Przewoźnika, a Sprzedający udzieli Kupującego niezbędnej pomocy w tym zakresie.
 3. Transport towaru do Klienta dokonywany będzie z magazynów zlokalizowanych w Briare, Leuven, Bruchsal oraz Sopocie.
 4. Koszty transportu towaru do Kupującego obciążają Kupującego.
 5. Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całości ceny, odsetek, podatków, kosztów i innych należności należnych Sprzedającemu.
 6. Utrata lub uszkodzenie towaru po przejściu ryzyka na Kupującego nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia ceny zakupu w pełnej wysokości oraz stosownych opłat i podatków.

ARTYKUŁ 6 - Ceny i opłaty

 1. Podane na stronie Internetowej VWR ceny są cenami netto i nie zawierają podatków.
 2. Podstawowa opłata za usługę transportową wynosi 40 PLN (netto). Wymieniona opłata nie dotyczy indywidualnych ustaleń handlowych z Kupującym.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży o wartości towaru mniejszej niż 250 PLN (netto) wiąże się naliczeniem Kupującemu opłaty manipulacyjnej (na którą składają się koszty administracyjne oraz transportowe). Wysokość opłaty manipulacyjnej dostępna jest na stronach internetowych Sklepu Internetowego, bądź jej uzyskanie możliwe jest poprzez skierowanie zapytania do Sprzedającego.

ARTYKUŁ 7 - Zwroty

 1. Zamówione towary nie podlegają zwrotowi. Sprzedający może jednak wyrazić zgodę na zwrot towaru w określonych przypadkach – wyrażenie zgody może być uzależnione od konieczności uiszczenia opłaty z tytułu dokonywanego zwrotu, która nie powinna przekraczać *10 + % wartości zwracanego towaru lecz nie mniej niż 25 EURO. Towar uważa się za zwrócony z chwilą jego odebrania przez Sprzedającego w stanie nienaruszonym (co dla uniknięcia wątpliwości oznacza również, że opakowanie musi być oryginalne oraz nie nosić śladów uszkodzeń). Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę stanowiącą cenę zwracanego towaru pomniejszoną o poniesione opłaty, o których mowa powyżej w terminie podanym na fakturze korygującej. Koszty dokonania zwrotu towaru obciążają Kupującego i Sprzedający ma prawo zażądać uprzedniego uiszczenia kosztów z tym związanych, bądź potrącić koszty i opłaty z kwot należnych Kupującemu.
 2. W wypadku gdyby Sprzedający zgodził się na zwrot towaru, a Kupujący nie uiścił do tej chwili należności wynikających z zamówienia, Sprzedający ma prawo uzależnić dokonanie zwrotu od uprzedniego uiszczenia części ceny za pozostałe towary, a także opłaty z tytułu dokonywanego zwrotu, o której mowa powyżej

ARTYKUŁ 8 – Zasady płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę oraz wszelkie koszty wynikające z tytułu realizacji zamówienia w terminie wskazanym na odpowiedniej fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 2. Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej zapłaty ceny i kosztów związanych z realizacją zamówienia. Brak zapłaty ww. kwot przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego będzie uprawniać Sprzedającego do odstąpienia od umowy z Kupującym w terminie 30 dni od dnia, w którym zapłata winna być dokonana.

ARTYKUŁ 9 – Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Sprzedający udziela na sprzedane towary gwarancji.
 2. Udzielenie gwarancji wyłącza rękojmię za wady fizyczne rzeczy. W wypadku wadliwości towarów Sprzedający usunie wady bądź dostarczy rzeczy wolne od wad, wedle swojego wyboru.
 3. Warunkiem złożenia reklamacji jest przesłanie kwestionowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem wady. Koszty dostarczenia kwestionowanego towaru Sprzedającemu obciążają Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód jego zakupu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek towaru za pobraniem.
 4. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń dostarczanego towaru, warunkiem niezbędnym do jej rozpatrzenia jest przedstawienie spisanego protokołu szkodowego w obecności kuriera z chwili otrzymania przesyłki.
 5. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikające z wad towaru, a jego odpowiedzialność wynikająca z zawartej umowy sprzedaży zawsze ograniczona jest do wartości wadliwego towaru.

ARTYKUŁ 10 – Siła wyższa

W wypadku wystąpienia siły wyższej, Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wynikających z OWU bądź zawieranych umów dotyczących towarów. Za siłę wyższą uważa się m.in. wojnę, stan wojenny (ogłoszony bądź nie), przeszkody wynikające ze zmian prawa, decyzji prawnych, embarga, ograniczeń eksportowych, strajków, blokad, pożarów, powodzi, epidemii, opóźnienia lub uchybienia przewoźników, kontrole państwowe i tym podobne.

ARTYKUŁ 11 – Postanowienia pozostałe

 1. Niniejsze OWU oraz zawieranie i wykonywanie umów pomiędzy Stronami podlegać będzie prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory związane z niniejszymi OWU, zawieraniem oraz wykonywaniem umów dot. towarów, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Sprzedającego.

 

Wydrukuj Warunki