Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Kolumny HPLC, Sonoma™

Dostawca: ES INDUSTRIES
Sonoma™
ESIN15D221-SMA-C82 ESIN122121-SMA-CN ESIN13D221-SMAC182 ESIN112221-SMA-C82 ESIN125321-SMA-SI2 ESIN122B21-SMA-SI2 ESIN125121-SMA-SI2 ESIN132321-SMA-CN ESIN19D221-SMA-C82 ESIN154321-SMAC182 ESIN195221-SMA-SI2 ESIN195221-SMA-C82 ESIN12D221-SMA-SI2 ESIN115221-SMA-C5 ESIN132321-SMA-PHX ESIN125321-SMA-C5 ESIN134121-SMA-PHX ESIN12D121-SMA-SI2 ESIN164321-SMAC182 ESIN12DB21-SMA-SI2 ESIN165B21-SMA-PHX ESIN112B21-SMA-PHX ESIN135321-SMA-SI2 ESIN11D121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-C5 ESIN112B21-SMA-SI2 ESIN134221-SMA-CN ESIN134B21-SMA-SI2 ESIN114321-SMAC182 ESIN115321-SMA-CN ESIN134321-SMA-C82 ESIN135321-SMA-C82 ESIN135121-SMAC182 ESIN13DB21-SMA-SI2 ESIN155221-SMA-CN ESIN132221-SMAC182 ESIN15D321-SMA-PHX ESIN112321-SMA-C82 ESIN122221-SMA-PHX ESIN11DB21-SMA-PHX ESIN112321-SMAC182 ESIN112221-SMA-SI2 ESIN112321-SMA-CN ESIN13D121-SMA-C82 ESIN16D321-SMA-CN ESIN192221-SMA-C82 ESIN132221-SMA-C5 ESIN164B21-SMA-SI2 ESIN122B21-SMAC182 ESIN13DB21-SMA-PHX ESIN134321-SMA-CN ESIN132221-SMA-PHX ESIN192121-SMAC182 ESIN19D121-SMA-C82 ESIN152221-SMA-C82 ESIN13D221-SMA-SI2 ESIN194121-SMA-CN ESIN115321-SMA-C5 ESIN152321-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-CN ESIN124121-SMA-SI2 ESIN152221-SMAC182 ESIN115B21-SMA-SI2 ESIN114221-SMA-C82 ESIN12D221-SMAC182 ESIN124B21-SMA-C82 ESIN195121-SMA-CN ESIN125221-SMAC182 ESIN192221-SMA-CN ESIN19D121-SMA-SI2 ESIN112121-SMA-SI2 ESIN122121-SMA-SI2 ESIN114221-SMA-PHX ESIN19D121-SMAC182 ESIN112321-SMA-C5 ESIN154321-SMA-PHX ESIN115121-SMAC182 ESIN135221-SMAC182 ESIN192121-SMA-CN ESIN134121-SMA-C82 ESIN194221-SMA-C82 ESIN155321-SMA-CN ESIN115221-SMA-SI2 ESIN12D321-SMA-SI2 ESIN124321-SMA-C5 ESIN15DB21-SMA-PHX ESIN132121-SMA-C82 ESIN13D121-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-PHX ESIN115221-SMA-CN ESIN19D221-SMA-C5 ESIN15DB21-SMA-C82 ESIN135221-SMA-PHX ESIN194221-SMA-PHX ESIN13DB21-SMA-C82 ESIN162321-SMA-C5 ESIN124221-SMA-C5 ESIN132321-SMAC182 ESIN114221-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-C5 ESIN11D221-SMA-C5 ESIN112221-SMAC182 ESIN135B21-SMA-SI2 ESIN124221-SMA-SI2 ESIN135321-SMA-PHX ESIN125121-SMA-C82 ESIN124221-SMA-PHX ESIN135B21-SMAC182 ESIN155321-SMAC182 ESIN122321-SMA-SI2 ESIN114B21-SMA-SI2 ESIN12DB21-SMA-C82 ESIN19D121-SMA-PHX ESIN13D221-SMA-CN ESIN152B21-SMA-C82 ESIN162B21-SMA-PHX ESIN125221-SMA-PHX ESIN134121-SMA-SI2 ESIN16DB21-SMAC182 ESIN135121-SMA-CN ESIN134B21-SMAC182 ESIN122121-SMA-C82 ESIN155321-SMA-PHX ESIN134221-SMA-C82 ESIN124121-SMA-CN ESIN114321-SMA-PHX ESIN19D221-SMA-PHX ESIN122221-SMA-SI2 ESIN132121-SMA-CN ESIN132321-SMA-C82 ESIN11D121-SMA-PHX ESIN165321-SMA-SI2 ESIN154321-SMA-C5 ESIN15DB21-SMAC182 ESIN12D121-SMA-C82 ESIN164321-SMA-C5 ESIN192221-SMA-C5 ESIN192121-SMA-SI2 ESIN114121-SMA-PHX ESIN135121-SMA-PHX ESIN152B21-SMAC182 ESIN132121-SMA-PHX ESIN16D321-SMA-C82 ESIN11D221-SMA-PHX ESIN195221-SMA-C5 ESIN154B21-SMA-PHX ESIN155221-SMA-C5 ESIN165321-SMAC182 ESIN112321-SMA-SI2 ESIN195221-SMA-CN ESIN132221-SMA-C82 ESIN13D121-SMAC182 ESIN192221-SMAC182 ESIN194121-SMA-PHX ESIN115221-SMA-PHX ESIN11D221-SMAC182 ESIN125221-SMA-C5 ESIN194221-SMA-CN ESIN132B21-SMA-C82 ESIN194121-SMAC182 ESIN19D121-SMA-CN ESIN135221-SMA-C5 ESIN152221-SMA-C5 ESIN124121-SMA-C82 ESIN12D121-SMAC182 ESIN115221-SMAC182 ESIN114321-SMA-CN ESIN195221-SMA-PHX ESIN165B21-SMAC182 ESIN192221-SMA-PHX ESIN135321-SMAC182 ESIN134321-SMA-SI2 ESIN162321-SMA-C82 ESIN162321-SMA-CN ESIN112321-SMA-PHX ESIN11DB21-SMA-C82 ESIN114B21-SMA-PHX ESIN13D221-SMA-PHX ESIN162321-SMA-SI2 ESIN12D121-SMA-PHX ESIN155221-SMA-PHX ESIN19D221-SMA-SI2 ESIN152B21-SMA-SI2 ESIN152221-SMA-SI2 ESIN122121-SMAC182 ESIN115B21-SMA-C82 ESIN124121-SMA-PHX ESIN192121-SMA-C82 ESIN165321-SMA-C5 ESIN115B21-SMAC182 ESIN11D121-SMA-SI2 ESIN195121-SMA-PHX ESIN165B21-SMA-SI2 ESIN132221-SMA-SI2 ESIN155B21-SMA-PHX ESIN125B21-SMAC182 ESIN194221-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-CN ESIN13D321-SMA-C82 ESIN134321-SMAC182 ESIN112221-SMA-CN ESIN112221-SMA-PHX ESIN115121-SMA-CN ESIN162B21-SMA-C82 ESIN162321-SMA-PHX ESIN155B21-SMA-SI2 ESIN13D221-SMA-C82 ESIN19D221-SMAC182 ESIN152321-SMA-PHX ESIN152321-SMAC182 ESIN115321-SMAC182 ESIN134121-SMA-CN ESIN132121-SMAC182 ESIN122221-SMA-C82 ESIN122321-SMA-C5 ESIN164321-SMA-C82 ESIN11D121-SMAC182 ESIN152321-SMA-CN ESIN152221-SMA-CN ESIN114221-SMA-CN ESIN164B21-SMAC182 ESIN15D221-SMAC182 ESIN12DB21-SMAC182 ESIN124321-SMA-SI2 ESIN125221-SMA-SI2 ESIN125321-SMA-CN ESIN12D321-SMA-C5 ESIN134B21-SMA-C82 ESIN154221-SMA-C82 ESIN11D321-SMA-C82 ESIN115321-SMA-PHX ESIN154B21-SMA-C82 ESIN122B21-SMA-C82 ESIN114321-SMA-C82 ESIN135121-SMA-C82 ESIN125121-SMAC182 ESIN15DB21-SMA-SI2 ESIN124B21-SMAC182 ESIN114121-SMA-CN ESIN154B21-SMA-SI2 ESIN134221-SMA-C5 ESIN15D321-SMA-SI2 ESIN135221-SMA-C82 ESIN12D321-SMA-PHX ESIN194121-SMA-SI2 ESIN122321-SMA-PHX ESIN13D321-SMA-C5 ESIN155321-SMA-C5 ESIN12D321-SMA-CN ESIN12D321-SMA-C82 ESIN154221-SMA-C5 ESIN162B21-SMAC182 ESIN155321-SMA-SI2 ESIN122221-SMA-CN ESIN11D221-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-PHX ESIN114B21-SMA-C82 ESIN125B21-SMA-PHX ESIN162321-SMAC182 ESIN115321-SMA-C82 ESIN135221-SMA-SI2 ESIN15D221-SMA-CN ESIN115121-SMA-PHX ESIN16D321-SMAC182 ESIN11D121-SMA-CN ESIN13D121-SMA-CN ESIN135321-SMA-CN ESIN134121-SMAC182 ESIN11DB21-SMAC182 ESIN15D321-SMA-C82 ESIN115B21-SMA-PHX ESIN195121-SMA-SI2 ESIN114B21-SMAC182 ESIN11D321-SMA-SI2 ESIN13D221-SMA-C5 ESIN112B21-SMAC182 ESIN154221-SMAC182 ESIN125221-SMA-C82 ESIN125321-SMAC182 ESIN125321-SMA-C82 ESIN115121-SMA-C82 ESIN192221-SMA-SI2 ESIN12DB21-SMA-PHX ESIN124221-SMA-C82 ESIN125B21-SMA-SI2 ESIN112B21-SMA-C82 ESIN115221-SMA-C82 ESIN152321-SMA-C82 ESIN11DB21-SMA-SI2 ESIN125121-SMA-CN ESIN122B21-SMA-PHX ESIN164B21-SMA-PHX ESIN11D221-SMA-CN ESIN155221-SMA-SI2 ESIN195121-SMA-C82 ESIN122321-SMA-C82 ESIN124321-SMA-C82 ESIN112121-SMA-PHX ESIN122221-SMA-C5 ESIN112121-SMAC182 ESIN114221-SMAC182 ESIN195121-SMAC182 ESIN195221-SMAC182 ESIN124121-SMAC182 ESIN11D321-SMAC182 ESIN162B21-SMA-SI2 ESIN125321-SMA-PHX ESIN154B21-SMAC182 ESIN154321-SMA-C82 ESIN134321-SMA-C5 ESIN134221-SMA-PHX ESIN124221-SMAC182 ESIN152221-SMA-PHX ESIN16DB21-SMA-SI2 ESIN12D221-SMA-C82 ESIN135B21-SMA-PHX ESIN132B21-SMA-PHX ESIN11D321-SMA-C5 ESIN132B21-SMAC182 ESIN194121-SMA-C82 ESIN194221-SMAC182 ESIN13D321-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-SI2 ESIN164321-SMA-PHX ESIN125B21-SMA-C82 ESIN124321-SMA-PHX ESIN165321-SMA-PHX ESIN114121-SMA-SI2 ESIN124221-SMA-CN ESIN16DB21-SMA-PHX ESIN115121-SMA-SI2 ESIN122321-SMA-CN ESIN135321-SMA-C5 ESIN16D321-SMA-PHX ESIN13D121-SMA-PHX ESIN12D221-SMA-CN ESIN19D221-SMA-CN ESIN124321-SMAC182 ESIN132321-SMA-SI2 ESIN164B21-SMA-C82 ESIN12D321-SMAC182 ESIN122121-SMA-PHX ESIN132121-SMA-SI2 ESIN115321-SMA-SI2 ESIN154221-SMA-SI2 ESIN122221-SMAC182 ESIN155B21-SMA-C82 ESIN134221-SMA-SI2 ESIN16D321-SMA-C5 ESIN155221-SMA-C82 ESIN114121-SMAC182 ESIN13D321-SMAC182 ESIN135221-SMA-CN ESIN135B21-SMA-C82 ESIN134321-SMA-PHX ESIN112221-SMA-C5 ESIN13D321-SMA-CN ESIN13D321-SMA-PHX ESIN155B21-SMAC182 ESIN124321-SMA-CN ESIN125121-SMA-PHX ESIN135121-SMA-SI2 ESIN114121-SMA-C82 ESIN11D221-SMA-C82 ESIN192121-SMA-PHX ESIN134B21-SMA-PHX ESIN11D321-SMA-PHX ESIN12D221-SMA-PHX ESIN15D221-SMA-SI2 ESIN112121-SMA-C82 ESIN114321-SMA-SI2 ESIN132B21-SMA-SI2 ESIN124B21-SMA-SI2 ESIN122321-SMAC182 ESIN12D221-SMA-C5 ESIN152B21-SMA-PHX ESIN15D321-SMA-C5 ESIN155321-SMA-C82 ESIN155221-SMAC182 ESIN165321-SMA-C82 ESIN12D121-SMA-CN ESIN194221-SMA-C5 ESIN154321-SMA-CN ESIN154321-SMA-SI2 ESIN13DB21-SMAC182 ESIN125221-SMA-CN ESIN132321-SMA-C5 ESIN124B21-SMA-PHX ESIN165321-SMA-CN ESIN132221-SMA-CN ESIN152321-SMA-C5 ESIN112121-SMA-CN ESIN165B21-SMA-C82 ESIN15D321-SMAC182 ESIN114221-SMA-C5 ESIN11D321-SMA-CN ESIN16DB21-SMA-C82 ESIN134221-SMAC182 ESIN16D321-SMA-SI2 ESIN15D321-SMA-CN
Kolumny HPLC, Sonoma™
These columns are an equivalent to the Phenomenex Luna™ columns.

Order Now

 

ZAMÓW

Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu

Wprowadź numer partii:

Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:

albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.

Produkt oryginalny:

Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość
 

Zasady współpracy

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

ARTYKUŁ 1 - Definicje

 1. Kupujący – każdy podmiot zamierzający dokonać bądź dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Sklep Internetowy – interaktywny serwis elektroniczny prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: http://pl.vwr.com
 3. Sprzedający – VWR International Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175) przy ulicy Limbowej 5
 4. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

ARTYKUŁ 2 - Zakres zastosowania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego określają zasady współpracy, prawa i obowiązki Stron – tj. Kupującego oraz Sprzedającego.
 2. Niniejsze OWU są jedynym dokumentem określającym zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Stron zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Kupujący dokonując zakupu towarów akceptuje je w całości oraz potwierdza, że jakiekolwiek inne ogólne warunki umów i tym podobne regulacje nie będą miały zastosowania.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.)

ARTYKUŁ 3 - Konto użytkownika

Kupujący zobowiązany jest utworzyć konto użytkownika oraz poufne, niepowtarzalne hasło, za używanie których ponosi wyłączną odpowiedzialność. Na Kupującym spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia swojego konta w Sklepie Internetowym i ponosi on wszelkie konsekwencje wynikające z używania konta przez osoby nieuprawnione. Identyfikacja Kupującego za pomocą hasła jednoznacznie wiąże Kupującego z wszelkimi transakcjami przeprowadzanymi z użyciem hasła, a wszelkie transakcje zawarte za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy użyciu konta Sprzedającego są wiążące dla Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich komunikatów, oświadczeń, wezwań również na wskazany przez siebie adres e-mail.

ARTYKUŁ 4 -Zamówienia i zawarcie umowy

 1. Kupujący za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybiera towary, których nabyciem od Sprzedającego jest zainteresowany. Po wyborze towarów Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zakupu. Akceptacja zamówienia ze strony Sprzedającego oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Złożenie oferty zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszych OWU.
 3. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący potwierdza złożenie zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, a jedynie informacją, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu Internetowego.
 4. Zawartość Sklepu Internetowego, w szczególności informacje o dostępności i cenach towarów, nie jest ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.).
 5. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego, chyba że Sprzedający w odpowiedzi na złożoną przez Kupującego ofertę nabycia wskaże inną cenę, wówczas wiążąca dla Stron jest cena wspólnie zaakceptowana przez Strony.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i wynikających z tego konsekwencjach i uprawniony będzie do podjęcia decyzji w zakresie realizacji dostawy partii towaru, o której mowa powyżej. Decyzja taka musi być podjęta w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji od Sprzedającego o opisanych powyżej faktach. Kupujący może zdecydować o realizacji zamówienia etapami bądź odstąpić od umowy w tej części. Brak przekazania decyzji Kupującego Sprzedającemu w terminie opisanym powyżej oznacza, iż Kupujący zgadza się na dostawę w pierwszym możliwym dla Sprzedającego terminie, bądź na odstąpienie od umowy w przedmiotowej części przez Sprzedającego. W wypadku odstąpienia od umowy w oznaczonej części, Sprzedający zwróci Kupującemu na podany przez niego rachunek bankowy odpowiednią część ceny (w wypadku gdy Kupujący zapłacił już za partię towaru, której odstąpienie dotyczy) w terminie podanym na fakturze korygującej.
 7. Warunki realizacji zamówień nietypowych, odmiennych aniżeli zaprezentowanych w Sklepie Internetowym, będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami. W zakresie nie objętych ustaleniami, stosuje się niniejsze OWU.

ARTYKUŁ 5 - Warunki dostawy, przejście ryzyka

 1. Sprzedający sprzedaje towary na warunkach EXW Incoterms 2000. W ramach zawartej umowy sprzedaży Sprzedający nie realizuje usługi dostawy towaru do Kupującego. Sprzedający zleci wysyłkę towaru podmiotowi trzeciemu, trudniącego się przesyłaniem rzeczy na odległość ("Przewoźnik"). Z powyższych względów Sprzedający nie jest odpowiedzialny za termin dostawy.
 2. Brak dostawy w oznaczonym czasie nie uprawnia Kupującego do podnoszenia roszczeń z tego tytułu względem Sprzedającego. Kupujący może kierować roszczenia względem Przewoźnika, a Sprzedający udzieli Kupującego niezbędnej pomocy w tym zakresie.
 3. Transport towaru do Klienta dokonywany będzie z magazynów zlokalizowanych w Briare, Leuven, Bruchsal oraz Sopocie.
 4. Koszty transportu towaru do Kupującego obciążają Kupującego.
 5. Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całości ceny, odsetek, podatków, kosztów i innych należności należnych Sprzedającemu.
 6. Utrata lub uszkodzenie towaru po przejściu ryzyka na Kupującego nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia ceny zakupu w pełnej wysokości oraz stosownych opłat i podatków.

ARTYKUŁ 6 - Ceny i opłaty

 1. Podane na stronie Internetowej VWR ceny są cenami netto i nie zawierają podatków.
 2. Podstawowa opłata za usługę transportową wynosi 40 PLN (netto). Wymieniona opłata nie dotyczy indywidualnych ustaleń handlowych z Kupującym.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży o wartości towaru mniejszej niż 250 PLN (netto) wiąże się naliczeniem Kupującemu opłaty manipulacyjnej (na którą składają się koszty administracyjne oraz transportowe). Wysokość opłaty manipulacyjnej dostępna jest na stronach internetowych Sklepu Internetowego, bądź jej uzyskanie możliwe jest poprzez skierowanie zapytania do Sprzedającego.

ARTYKUŁ 7 - Zwroty

 1. Zamówione towary nie podlegają zwrotowi. Sprzedający może jednak wyrazić zgodę na zwrot towaru w określonych przypadkach – wyrażenie zgody może być uzależnione od konieczności uiszczenia opłaty z tytułu dokonywanego zwrotu, która nie powinna przekraczać *10 + % wartości zwracanego towaru lecz nie mniej niż 25 EURO. Towar uważa się za zwrócony z chwilą jego odebrania przez Sprzedającego w stanie nienaruszonym (co dla uniknięcia wątpliwości oznacza również, że opakowanie musi być oryginalne oraz nie nosić śladów uszkodzeń). Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę stanowiącą cenę zwracanego towaru pomniejszoną o poniesione opłaty, o których mowa powyżej w terminie podanym na fakturze korygującej. Koszty dokonania zwrotu towaru obciążają Kupującego i Sprzedający ma prawo zażądać uprzedniego uiszczenia kosztów z tym związanych, bądź potrącić koszty i opłaty z kwot należnych Kupującemu.
 2. W wypadku gdyby Sprzedający zgodził się na zwrot towaru, a Kupujący nie uiścił do tej chwili należności wynikających z zamówienia, Sprzedający ma prawo uzależnić dokonanie zwrotu od uprzedniego uiszczenia części ceny za pozostałe towary, a także opłaty z tytułu dokonywanego zwrotu, o której mowa powyżej

ARTYKUŁ 8 – Zasady płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę oraz wszelkie koszty wynikające z tytułu realizacji zamówienia w terminie wskazanym na odpowiedniej fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 2. Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej zapłaty ceny i kosztów związanych z realizacją zamówienia. Brak zapłaty ww. kwot przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego będzie uprawniać Sprzedającego do odstąpienia od umowy z Kupującym w terminie 30 dni od dnia, w którym zapłata winna być dokonana.

ARTYKUŁ 9 – Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Sprzedający udziela na sprzedane towary gwarancji.
 2. Udzielenie gwarancji wyłącza rękojmię za wady fizyczne rzeczy. W wypadku wadliwości towarów Sprzedający usunie wady bądź dostarczy rzeczy wolne od wad, wedle swojego wyboru.
 3. Warunkiem złożenia reklamacji jest przesłanie kwestionowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem wady. Koszty dostarczenia kwestionowanego towaru Sprzedającemu obciążają Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód jego zakupu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek towaru za pobraniem.
 4. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń dostarczanego towaru, warunkiem niezbędnym do jej rozpatrzenia jest przedstawienie spisanego protokołu szkodowego w obecności kuriera z chwili otrzymania przesyłki.
 5. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikające z wad towaru, a jego odpowiedzialność wynikająca z zawartej umowy sprzedaży zawsze ograniczona jest do wartości wadliwego towaru.

ARTYKUŁ 10 – Siła wyższa

W wypadku wystąpienia siły wyższej, Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wynikających z OWU bądź zawieranych umów dotyczących towarów. Za siłę wyższą uważa się m.in. wojnę, stan wojenny (ogłoszony bądź nie), przeszkody wynikające ze zmian prawa, decyzji prawnych, embarga, ograniczeń eksportowych, strajków, blokad, pożarów, powodzi, epidemii, opóźnienia lub uchybienia przewoźników, kontrole państwowe i tym podobne.

ARTYKUŁ 11 – Postanowienia pozostałe

 1. Niniejsze OWU oraz zawieranie i wykonywanie umów pomiędzy Stronami podlegać będzie prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory związane z niniejszymi OWU, zawieraniem oraz wykonywaniem umów dot. towarów, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Sprzedającego.

 

Wydrukuj Warunki