Chcę pozostać zalogowany
Wylogowanie za 
Sesja wygasła
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, SIL G

Dostawca: MACHEREY-NAGEL
Unmodified standard silica layers for TLC.

 • High-quality silica gel
 • Indicator F254 or F366
 • Binders are stable in almost all organic solvents

These highly robust plates and flexible sheets with gypsum and polymeric binder systems are well-suitable for every standard application.

SIL G glass plates with a layer thickness from 500 to 2000 µm are used for preparative TLC.
SIL G-25 HR plates are coated with high purity silica 60, bonded with gypsum and a very small quantity of a polymeric organic binder. They are recommended for aflatoxin separations.
SIL G-25 Tenside plates are impregnated with ammonium sulphate and are applied for separations of surfactants.

Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m2/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm. 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń

Glass plates
Opis Materiał powłoki Wymiary płyty Grubość warstwy Rozmiar porów Wskaźnika fluorescencyjnego Spoiwo Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
SIL G-25 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0193
SIL G-25 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 200 552-0194
SIL G-25 Silica gel 50×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 100 552-0190
SIL G-25 Silica gel 100×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0191
SIL G-25 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0192
SIL G-25 UV254 Silica gel 25×75 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 100 552-0201
SIL G-25 UV254 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0199
SIL G-25 UV254 Silica gel 50×100 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 200 552-0200
SIL G-25 UV254 Silica gel 50×200 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 100 552-0196
SIL G-25 UV254 Silica gel 100×100 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0195
SIL G-25 UV254 Silica gel 100×200 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0197
SIL G-25 UV254 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0198
SIL G-25 UV254+366 Silica gel 50×200 mm 250 µm 60 Å F254+366 Polymeric 100 552-0210
SIL G-25 UV254+366 Silica gel 100×200 mm 250 µm 60 Å F254+366 Polymeric 50 552-0211
SIL G-25 UV254+366 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å F254+366 Polymeric 25 552-0212
SIL G-50 Silica gel 200×200 mm 500 µm 60 Å No Polymeric 20 552-0204
SIL G-50 UV254 Silica gel 200×200 mm 500 µm 60 Å F254 Polymeric 20 552-0205
SIL G-100 Silica gel 200×200 mm 1000 µm 60 Å No Polymeric 15 552-0206
SIL G-100 UV254 Silica gel 200×200 mm 1000 µm 60 Å F254 Polymeric 15 552-0207
SIL G-200 Silica gel 200×200 mm 2000 µm 60 Å No Polymeric 12 552-0208
SIL G-200 UV254 Silica gel 200×200 mm 2000 µm 60 Å F254 Polymeric 12 552-0209
SIL G-25 HR Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0202
SIL G-25 HR/UV254 Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0203
SIL G-25 Tenside Silica gel 200×200 mm 250 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0220

POLYGRAM® polyester sheets
Opis Materiał powłoki Wymiary płyty Grubość warstwy Rozmiar porów Wskaźnika fluorescencyjnego Spoiwo Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
SIL G Zel krzemionkowy 25×75 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 200 MANA805902
SIL G Silica gel 40×80 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0164
SIL G Silica gel 50×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0157
SIL G Silica gel 200×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0158
SIL G Silica gel 400×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0159
SIL G/UV254 Zel krzemionkowy 25×75 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 200 MANA805901
SIL G/UV254 Silica gel 40×80 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-1291
SIL G/UV254 Silica gel 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0161
SIL G/UV254 Silica gel 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0162
SIL G/UV254 Silica gel 400×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0163
SIL G/UV254 Silica gel 500×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 1 Roll 552-0160

ALUGRAM® aluminium sheets
Opis Materiał powłoki Wymiary płyty Grubość warstwy Rozmiar porów Wskaźnika fluorescencyjnego Spoiwo Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
SIL G Silica gel 50×75 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 20 552-0293
SIL G Silica gel 50×100 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0315
SIL G Silica gel 50×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 50 552-0294
SIL G Silica gel 100×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 20 552-0317
SIL G Silica gel 200×200 mm 200 µm 60 Å No Polymeric 25 552-0295
SIL G/UV254 Zel krzemionkowy 25×75 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 200 MANA818129
SIL G/UV254 Silica gel 40×80 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0297
SIL G/UV254 Silica gel 50×75 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 20 552-0296
SIL G/UV254 Silica gel 50×100 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0314
SIL G/UV254 Silica gel 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 50 552-0298
SIL G/UV254 Silica gel 100×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 20 552-0316
SIL G/UV254 Silica gel 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Polymeric 25 552-0299
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

Wprowadź szczegóły

Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu

Wprowadź numer partii:

Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:

albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.

Produkt oryginalny:

Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość
 

Zasady współpracy

Zasady współpracy - ogólne warunki zakupów w VWR i dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

ARTYKUŁ 1 - Definicje

 1. Kupujący – każdy podmiot zamierzający dokonać bądź dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Sklep Internetowy – interaktywny serwis elektroniczny prowadzony przez Sprzedającego pod adresem: http://pl.vwr.com
 3. Sprzedający – VWR International Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-175) przy ulicy Limbowej 5
 4. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego

ARTYKUŁ 2 - Zakres zastosowania

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży towarów dokonywanej za pośrednictwem Sklepu Internetowego określają zasady współpracy, prawa i obowiązki Stron – tj. Kupującego oraz Sprzedającego.
 2. Niniejsze OWU są jedynym dokumentem określającym zasady współpracy oraz prawa i obowiązki Stron zakresie sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Kupujący dokonując zakupu towarów akceptuje je w całości oraz potwierdza, że jakiekolwiek inne ogólne warunki umów i tym podobne regulacje nie będą miały zastosowania.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.)

ARTYKUŁ 3 - Konto użytkownika

Kupujący zobowiązany jest utworzyć konto użytkownika oraz poufne, niepowtarzalne hasło, za używanie których ponosi wyłączną odpowiedzialność. Na Kupującym spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia swojego konta w Sklepie Internetowym i ponosi on wszelkie konsekwencje wynikające z używania konta przez osoby nieuprawnione. Identyfikacja Kupującego za pomocą hasła jednoznacznie wiąże Kupującego z wszelkimi transakcjami przeprowadzanymi z użyciem hasła, a wszelkie transakcje zawarte za pośrednictwem Sklepu Internetowego przy użyciu konta Sprzedającego są wiążące dla Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie wszelkich komunikatów, oświadczeń, wezwań również na wskazany przez siebie adres e-mail.

ARTYKUŁ 4 -Zamówienia i zawarcie umowy

 1. Kupujący za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybiera towary, których nabyciem od Sprzedającego jest zainteresowany. Po wyborze towarów Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zakupu. Akceptacja zamówienia ze strony Sprzedającego oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Złożenie oferty zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszych OWU.
 3. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupujący potwierdza złożenie zamówienia. Potwierdzenie to nie jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedającego zamówienia do realizacji, a jedynie informacją, że treść zamówienia została poprawnie dostarczona do bazy danych Sklepu Internetowego.
 4. Zawartość Sklepu Internetowego, w szczególności informacje o dostępności i cenach towarów, nie jest ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.).
 5. Wiążąca dla Stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego, chyba że Sprzedający w odpowiedzi na złożoną przez Kupującego ofertę nabycia wskaże inną cenę, wówczas wiążąca dla Stron jest cena wspólnie zaakceptowana przez Strony.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sprzedającego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i wynikających z tego konsekwencjach i uprawniony będzie do podjęcia decyzji w zakresie realizacji dostawy partii towaru, o której mowa powyżej. Decyzja taka musi być podjęta w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji od Sprzedającego o opisanych powyżej faktach. Kupujący może zdecydować o realizacji zamówienia etapami bądź odstąpić od umowy w tej części. Brak przekazania decyzji Kupującego Sprzedającemu w terminie opisanym powyżej oznacza, iż Kupujący zgadza się na dostawę w pierwszym możliwym dla Sprzedającego terminie, bądź na odstąpienie od umowy w przedmiotowej części przez Sprzedającego. W wypadku odstąpienia od umowy w oznaczonej części, Sprzedający zwróci Kupującemu na podany przez niego rachunek bankowy odpowiednią część ceny (w wypadku gdy Kupujący zapłacił już za partię towaru, której odstąpienie dotyczy) w terminie podanym na fakturze korygującej.
 7. Warunki realizacji zamówień nietypowych, odmiennych aniżeli zaprezentowanych w Sklepie Internetowym, będą przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami. W zakresie nie objętych ustaleniami, stosuje się niniejsze OWU.

ARTYKUŁ 5 - Warunki dostawy, przejście ryzyka

 1. Sprzedający sprzedaje towary na warunkach EXW Incoterms 2000. W ramach zawartej umowy sprzedaży Sprzedający nie realizuje usługi dostawy towaru do Kupującego. Sprzedający zleci wysyłkę towaru podmiotowi trzeciemu, trudniącego się przesyłaniem rzeczy na odległość ("Przewoźnik"). Z powyższych względów Sprzedający nie jest odpowiedzialny za termin dostawy.
 2. Brak dostawy w oznaczonym czasie nie uprawnia Kupującego do podnoszenia roszczeń z tego tytułu względem Sprzedającego. Kupujący może kierować roszczenia względem Przewoźnika, a Sprzedający udzieli Kupującego niezbędnej pomocy w tym zakresie.
 3. Transport towaru do Klienta dokonywany będzie z magazynów zlokalizowanych w Briare, Leuven, Bruchsal oraz Sopocie.
 4. Koszty transportu towaru do Kupującego obciążają Kupującego.
 5. Własność zamówionego towaru przechodzi na Kupującego z chwilą zapłaty całości ceny, odsetek, podatków, kosztów i innych należności należnych Sprzedającemu.
 6. Utrata lub uszkodzenie towaru po przejściu ryzyka na Kupującego nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia ceny zakupu w pełnej wysokości oraz stosownych opłat i podatków.

ARTYKUŁ 6 - Ceny i opłaty

 1. Podane na stronie Internetowej VWR ceny są cenami netto i nie zawierają podatków.
 2. Podstawowa opłata za usługę transportową wynosi 40 PLN (netto). Wymieniona opłata nie dotyczy indywidualnych ustaleń handlowych z Kupującym.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży o wartości towaru mniejszej niż 250 PLN (netto) wiąże się naliczeniem Kupującemu opłaty manipulacyjnej (na którą składają się koszty administracyjne oraz transportowe). Wysokość opłaty manipulacyjnej dostępna jest na stronach internetowych Sklepu Internetowego, bądź jej uzyskanie możliwe jest poprzez skierowanie zapytania do Sprzedającego.

ARTYKUŁ 7 - Zwroty

 1. Zamówione towary nie podlegają zwrotowi. Sprzedający może jednak wyrazić zgodę na zwrot towaru w określonych przypadkach – wyrażenie zgody może być uzależnione od konieczności uiszczenia opłaty z tytułu dokonywanego zwrotu, która nie powinna przekraczać *10 + % wartości zwracanego towaru lecz nie mniej niż 25 EURO. Towar uważa się za zwrócony z chwilą jego odebrania przez Sprzedającego w stanie nienaruszonym (co dla uniknięcia wątpliwości oznacza również, że opakowanie musi być oryginalne oraz nie nosić śladów uszkodzeń). Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę stanowiącą cenę zwracanego towaru pomniejszoną o poniesione opłaty, o których mowa powyżej w terminie podanym na fakturze korygującej. Koszty dokonania zwrotu towaru obciążają Kupującego i Sprzedający ma prawo zażądać uprzedniego uiszczenia kosztów z tym związanych, bądź potrącić koszty i opłaty z kwot należnych Kupującemu.
 2. W wypadku gdyby Sprzedający zgodził się na zwrot towaru, a Kupujący nie uiścił do tej chwili należności wynikających z zamówienia, Sprzedający ma prawo uzależnić dokonanie zwrotu od uprzedniego uiszczenia części ceny za pozostałe towary, a także opłaty z tytułu dokonywanego zwrotu, o której mowa powyżej

ARTYKUŁ 8 – Zasady płatności

 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę oraz wszelkie koszty wynikające z tytułu realizacji zamówienia w terminie wskazanym na odpowiedniej fakturze. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 2. Sprzedający może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniej zapłaty ceny i kosztów związanych z realizacją zamówienia. Brak zapłaty ww. kwot przez Kupującego w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego będzie uprawniać Sprzedającego do odstąpienia od umowy z Kupującym w terminie 30 dni od dnia, w którym zapłata winna być dokonana.

ARTYKUŁ 9 – Gwarancja i odpowiedzialność

 1. Sprzedający udziela na sprzedane towary gwarancji.
 2. Udzielenie gwarancji wyłącza rękojmię za wady fizyczne rzeczy. W wypadku wadliwości towarów Sprzedający usunie wady bądź dostarczy rzeczy wolne od wad, wedle swojego wyboru.
 3. Warunkiem złożenia reklamacji jest przesłanie kwestionowanego towaru wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem wady. Koszty dostarczenia kwestionowanego towaru Sprzedającemu obciążają Kupującego. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód jego zakupu. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek towaru za pobraniem.
 4. Jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzeń dostarczanego towaru, warunkiem niezbędnym do jej rozpatrzenia jest przedstawienie spisanego protokołu szkodowego w obecności kuriera z chwili otrzymania przesyłki.
 5. W żadnym wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i utracone korzyści wynikające z wad towaru, a jego odpowiedzialność wynikająca z zawartej umowy sprzedaży zawsze ograniczona jest do wartości wadliwego towaru.

ARTYKUŁ 10 – Siła wyższa

W wypadku wystąpienia siły wyższej, Sprzedający nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich obowiązków wynikających z OWU bądź zawieranych umów dotyczących towarów. Za siłę wyższą uważa się m.in. wojnę, stan wojenny (ogłoszony bądź nie), przeszkody wynikające ze zmian prawa, decyzji prawnych, embarga, ograniczeń eksportowych, strajków, blokad, pożarów, powodzi, epidemii, opóźnienia lub uchybienia przewoźników, kontrole państwowe i tym podobne.

ARTYKUŁ 11 – Postanowienia pozostałe

 1. Niniejsze OWU oraz zawieranie i wykonywanie umów pomiędzy Stronami podlegać będzie prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory związane z niniejszymi OWU, zawieraniem oraz wykonywaniem umów dot. towarów, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Sprzedającego.

 

Wydrukuj Warunki