Drukuj

Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia free

Dostawca: Alfa Aesar
Niebezpieczeństwo

L16476.22EA 1650 PLN
L16476.22 L16476.14
Dimethylethoxysilane ≥94% ammonia free
Dimethylethoxysilane
Formuła: C₄H₁₂OSi
Temp. Wrzenia: 55 °C
Gęstość: 0,757
Temp. Zapłonu: 15 °C (59 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026750
Numer CAS: 14857-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 238-921-7
ADR: 3,II

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR