Drukuj

N,N-Dimetyloacetamid, odwodniony (max. 0,005% H2O)

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo

85817.230EA 485 PLN
85817.230
N,N-Dimetyloacetamid, odwodniony (max. 0,005% H2O)
N,N-Dimetyloacetamid
Formuła: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 166,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008686
Numer CAS: 127-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 204-826-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Klasyfikacja Merck : 13,03254
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity 0-0.0005 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR