Drukuj

Izoheksan (mieszanina izomerów) ≥97.0%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83622.320EA 431 PLN
83622.320
Izoheksan (mieszanina izomerów) ≥97.0%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
2-metylopentan
Formuła: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 60 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –154 °C
Gęstość: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009406
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 295-570-2
Jednostka: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/83/740583.jpg

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Appearance Clear colorless liquid
Assay (Mix. of C₆H₁₄ isomers) Min. 97.00 %
Water (KF) Max. 0.0100 % w/w
Residue after evaporation Max. 0.0005 % w/w
n-Hexane Max. 3.0 %
Transmittance (205 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (220 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (230 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (280 nm) Min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR