Drukuj

tlenek glinu, low surface area catalyst support

Dostawca: Thermo Scientific

Synonim: Alumina C

43862.A7EA 6760 PLN
43862.A7 43862.A1 43862.30
tlenek glinu, low surface area catalyst support
tlenek glinu
Formuła: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2045 °C
Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003424
Numer CAS: 1344-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Klasyfikacja Merck : 13,00355

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR