Drukuj

White Spirit, 150-200°C, TECHNICAL

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo

28963.368EA 506 PLN
28963.368
White Spirit, 150-200°C, TECHNICAL
Petroleum
Temp. Wrzenia: 150…200 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 42 °C
Numer CAS: 64742-48-9
Numer WE (dawny EINECS): 919-857-5
Jednostka: 1268
ADR: 3,III
REACH: 01-2119463258-33

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

n 20/D 1.425 - 1.450
Benzene Max. 10 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR