Drukuj

Inkubatory, Generacja 2012, IF / IFplus (konwekcja wymuszona)

Dostawca: Memmert

390-0641EA 31300 PLN
390-0641 390-0630 390-0631 390-0635 390-0633 MEMMIF110M MEMMIF75M 390-0642 MEMMIF750MPLUS MEMMIF450MPLUS MEMMIF75MPLUS 390-0640 390-0636 390-0628 MEMMIF750M MEMMIF30MPLUS MEMMIF110MPLUS 390-0639 MEMMIF160M 390-0638 MEMMIF55MPLUS 390-0632 MEMMIF30M MEMMIF160MPLUS MEMMIF450M MEMMIF55M MEMMIF260M 390-0643 390-0637 390-0629 MEMMIF260MPLUS 390-0634
Inkubatory, Generacja 2012, IF / IFplus (konwekcja wymuszona)
Inkubatory Inkubatory standardowe
Gama Generation 2012 ma modele konwekcji naturalnej i wymuszonej z zakresem temperatur do +80 ° C. Do wyboru są dwa różne wyświetlacze: SingleDISPLAY lub TwinDISPLAY w zależności od aplikacji.

  • Modele SingleDISPLAY, idealne do standardowych zastosowań:
  • Parametry ControlCOCKPIT: Temperatura (stopnie Celsjusza lub Fahrenheita), prędkość wentylatora, pozycja klapy powietrza wywiewanego, czas programu, strefy czasowe i czas letni
  • Jeden czujnik temperatury PT100 w obwodzie czteroprzewodowym i interfejs Ethernet do eksportowania protokołu protokołu
  • Podwójna ochrona przed przegrzaniem, w tym alarm wizualny: Elektroniczne monitorowanie temperatury z dowolnie regulowaną temperaturą monitorowania i ogranicznikiem temperatury mechanicznej TB Class 1, zgodnie z DIN 12880, który wyłącza ogrzewanie, jeśli maksymalna dopuszczalna temperatura zostanie przekroczona o ok. 10 ° C

Wszystkie modele mają wewnętrzną komorę ze stali nierdzewnej i obudowę, zapewniającą długą żywotność i łatwe czyszczenie. Te inkubatory mają zintegrowany rejestrator danych i cyfrowy zegar, który można regulować od 1 minuty do 99 dni i 23 godzin. Wszystkie modele z TwinDISPLAY wyposażone są w intuicyjne oprogramowanie sterujące i rejestrujące, AtmoCONTROL, które wykorzystuje symbole "przeciągnij i upuść" do wprowadzania wartości. Oprogramowanie umożliwia monitorowanie online do 32 podłączonych urządzeń i może wysłać automatyczną wiadomość alarmową na jeden lub kilka adresów e-mail. Jednostki IFplus mają 4-godzinny cykl sterylizacji w temperaturze 160 ° C. Złożone procesy rampowania można szybko i łatwo zaprogramować dla modeli TwinDISPLAY. Funkcja SetpointWAIT zapewnia, że czas procesu nie rozpoczyna się przed osiągnięciem ustawionej temperatury. Ta funkcja może być również używana z dodatkowymi, swobodnie pozycjonowanymi czujnikami PT100, tak, że czas procesu rozpoczyna się, gdy osiągnięta zostanie temperatura we wszystkich punktach pomiarowych.

Modele TwinDISPLAY, idealne do złożonych procesów rampowych:

Intuicyjne, przyjazne dla użytkownika piekarniki z 2 monitorami TFT. ControlCOCKPIT z portem USB. Parametry ControlCOCKPIT, jak wyżej
Dwa czujniki PT100 w obwodzie czteroprzewodowym do wzajemnego monitorowania, przejmowania funkcji w przypadku błędu
Funkcja HeatBALANCE umożliwia specyficzne dla aplikacji dostosowanie rozkładu mocy grzewczej (bilansu) pomiędzy górnym i dolnym obszarem grzewczym
Zarejestrowane dane protokołu są wyświetlane w ControlCOCKPIT (maksymalnie 10 000 wartości odpowiada około 1 tydzieńowi)
Interfejs Ethernet do odczytywania protokołu protokołu oraz do przesyłania i wdrażania programów oraz do rejestrowania online
Wielokrotna ochrona przed nadmierną temperaturą z alarmem dźwiękowym i wizualnym: Elektroniczny monitoring temperatury TWW / TWB regulowany na wyświetlaczu (niezależne nastawne urządzenie zabezpieczające temperaturę klasy 3.1, które chroni próbki i inkubator) i mechaniczny ogranicznik temperatury TB (stopień ochrony 1) zgodnie z DIN 12880. AutoSAFETY automatycznie dostosowuje się do ustawionej wartości w swobodnie regulowanym zakresie tolerancji. Ustawianie indywidualnych wartości MIN / MAX dla przekroczenia lub spadku temperatury

Im inkubatory, które mają takie same parametry jak standardowe modele, są klasyfikowane jako wyroby medyczne klasy I zgodnie z dyrektywą UE 93/42 / EWG.
Modele IFm lub IFmplus, wyposażone w wentylator do wymuszonego obiegu powietrza, mogą być wykorzystywane do następujących zastosowań: Testy mikrobiologiczne, oznaczanie zarodków, inkubacja kultur komórkowych, ogrzewanie niesterylnych ścierek lub koców, a także odpuszczanie roztworów do płukania i infuzji.

Informacje do dodatkowy: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat asortymentu półek i kratek, odwiedź stronę vwr.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem sprzedaży VWR.

Informacje do zamówienia: Dostarczane bez półek, zamów oddzielnie wymagane półki, siatki ze stali nierdzewnej lub tace. Asortyment akcesoriów i fabrycznie zamontowanych opcji, takich jak porty dostępowe, gniazdka wewnętrzne, oświetlenie i drzwi wewnętrzne, dostępne są na życzenie. Prosimy o kontakt z VWR w celu uzyskania dalszych informacji przed złożeniem zamówienia, ponieważ te nie mogą być wypełniane ponownie.

Uwaga: * RT = Ambient
Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR