Drukuj

heksan (mieszanina izomerów), HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83992.320EA 364 PLN
83992.320
heksan (mieszanina izomerów), HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
heksan (mieszanina izomerów)
Formuła: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 68…70 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,66 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –22 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179311
Numer CAS: 110-54-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-777-6
Jednostka: 1208
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,04712
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/68/16640568.jpg

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay (on anhydrous substance) Min. 45.0 %
Acidity Max. 0.001 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.01 %
Transmittance (210 nm) Min. 60 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (230 nm) Min. 95 %
Transmittance (240 nm) Min. 98 %
Transmittance (250 nm) Min. 99 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR