Drukuj

Acetonitryl ≥99.5% ACS

Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo

Synonim: Cyjanek metyluNitryl kwasu octowego

36423.K2EA 858 PLN
36423.K2 36423.M6 36423.AP 36423.M1
Acetonitryl ≥99.5% ACS
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Temp. Wrzenia: 80…82 °C
Temp. topnienia: –48 °C to –45 °C
Gęstość: 0,786
Temp. Zapłonu: 5 °C (41 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR