Drukuj

Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo

Synonim: Trichlorometan

Stabilizacja: w 2-metylo-2-butenie 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83626.290EA 155 PLN
83626.290 83626.320
Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay (GC) Min. 99.80 %
Water Max. 0.0500 %
Non-volatile residue Max. 0.001 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (250 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (260 nm) Min. 84.00 %
Transmittance (280 nm) Min. 95.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15283 Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR