Drukuj

Fenol 99.0-100.5%, kryształy jednorodne Ph. Eur.

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo

Synonim: Hydroksybenzen

20596.297EA 734 PLN
20596.297 20596.468
Fenol 99.0-100.5%, kryształy jednorodne Ph. Eur.
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40,8 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Solution S Passes test
Appearance of solution Passes test
Acidity Passes test
Freezing point Min. 39.5 °C
Residue on evaporation Max. 0.05 %
Residual solvents Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR