Drukuj

Cykloheksan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo


Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

83629.290EA 432 PLN
83629.290 83629.320
Cykloheksan ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Cykloheksan
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 81 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003814
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2
Jednostka: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Klasyfikacja Merck : 13,02752
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay (GC) Min. 99.50 %
Water Max. 0.0100 %
Non-volatile residue Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (230 nm) Min. 75.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR