Drukuj

1-Butanol ≥99.8%, SPECTRONORM for spectroscopy

Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo

Synonim: Alkohol butylowyn-Butanol

Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.

84709.290EA 452 PLN
84709.290
1-Butanol ≥99.8%, SPECTRONORM for spectroscopy
1-Butanol
Formuła: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 117,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –89 °C
Gęstość: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002964
Numer CAS: 71-36-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-751-6
Jednostka: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Klasyfikacja Merck : 13,01539
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 0.05 %
Transmittance (220 nm) Min. 30 %
Transmittance (230 nm) Min. 60 %
Transmittance (250 nm) Min. 95 %
Transmittance (270 nm) Min. 98 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR