Drukuj

Etanol absolute ≥99.8%, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH ( A AVANTOR BRAND)
Niebezpieczeństwo

POCH396480111-5LEA 2070 PLN
POCH396480111-5L POCH396480111500ML POCH396480111-1L
Etanol absolute ≥99.8%, czysty reagent analityczny
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78,3 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR